Menu

Veilig versieren

Artikel: Veilig Versieren

Auteur: Jet Pronk

Beschrijving: 1998; Modelleringsproject. Doel van de techniek: Versieren op een zodanig veilige manier dat je niet afgewezen wordt.

 

============

 

Voor dit projekt heb ik twee experts gemodelleerd, een man en een vrouw. Tijdens het uitwerken van hun strategie bleek mij, hoezeer ik onbewust die experts had uitgekozen, wiens kriteria met die van mij overeenkwamen. De belangrijkste:

 • anders zijn.
 • ontdekken.
 • mogelijkheden creëren.
 • keuzes maken.
 • veiligheid.

Wat de andere metaprogramma’s betreft, ook daarin opvallende overeenkomsten tussen ons alledrie:

 • bereiken.
 • proaktief.
 • sorteren op mensen.
 • interne referentie.
 • opties.
 • sterk gericht op heden.

 

Techniek in stappen

1. Selectie

Ga terug naar een situatie waarin je, in gezelschap, genteresseerd was in iemand. Beschrijf het beeld (Vr) en de submodaliteiten. Stap er in, associeer, voel hoe je zit of staat (K). Kijk naar de ander, zie hoe hij/zij erbij zit of staat, welke kleur typerend is, ruik zijn of haar geur, zie de bewegingen. Zeg tegen jezelf: deze persoon is anders (Ad). Voel je nieuwsgierigheid opkomen (K).

2. Concentratie

Ga zo zitten of staan dat je de ander aan kunt kijken. Voel dat je een prettige houding hebt aangenomen die geen aandacht behoeft (K), richt je aandacht op de ander. Zeg tegen jezelf: die onbekende wil ik beter leren kennen (Ad). Voel hoe het woord ’onbekend’ je energie levert (K). Zie een direkte lijn tussen jouw ogen en die van de ander en sluit andere mensen en dingen uit je beeld (Vc). Stuur je energie over die lijn naar de ander, en zeg tegen jezelf: zo meteen kijkt hij/zij (Ad).

3. Contact

Op het moment dat de ander terugkijkt, laat je die blik langs de energielijn tussen jullie ogen naar je toekomen en in je buik zakken (K). Stel je voor dat er een vlinder binnenkomt (Vc), voel de beweging (K), en de stroom die dat opwekt (K). Zeg of vraag iets onverwachts en lach de ander toe. Wacht op een reactie, verbaal of non-verbaal. Match op de ander, zowel in de inhoud van wat hij/zij zegt, als op bodyposture, ademhaling, stem, ritme, etc. Creer zo gemeenschappelijkheid. Breng spanning in door confronterende vragen of reacties te geven. Voel hoe de energie heen en weer gaat stromen (K). Zeg tegen jezelf: ik ben belangrijk (Ad).

4. Test

Verbreek de energiestroom door je ogen te richten op andere mensen of dingen in de ruimte en neem fysiek afstand. Adem rustig,voel hoe er ruimte in en om je heen komt(K). Zeg tegen jezelf: nu wil ik zien wat de ander in dit spel gaat bieden…(Ad). Criterium: de ander moet een duidelijke en bewuste keuze maken.

5. Keuze

Zie hoe de ander naar je toekomt (Vc). Voel hoe hij/zij jouw ruimte binnenkomt (K). Je bent gastvrij; een open blik, een open houding laat de ander voelen dat hij/zij welkom is. Laat hem/haar de openingszet doen tot een gesprek. Zeg tegen jezelf: ik heb deze situatie gecreerd (Ad). Voel hoe de energie weer gaat stromen (K).

6. Actief leiden en volgen

Raak de ander aan en voel hoe de reaktie van de huid is (K). In het gesprek stel je vragen en vertelt af en toe iets over een eigen relevante ervaring, met de daarbijbehorende gevoelens; je laat iets van jezelf zien. Voel de aanraking van de ander op je huid, de warmte, de lading (K). Ga even verzitten of doe een stapje terug. Blijf naar de ander kijken en zie dat hij/zij de energielijn weer bekort door zijn/haar fysieke positie aan jou aan te passen . Zeg tegen jezelf: “Als ik het wil en ervoor ga, gebeurt het ook.” (Ad)

 

Ecologische check:

Ga terug naar einde stap vier; je hebt het rapport verbroken. Maak een beeld van hoe de ander op een andere plek in de ruimte blijft staan en met anderen praat. Zeg tegen jezelf: “hij/zij heeft mij vandaag in dit spel niets te bieden.” Ik speel dus niet verder (Ad). Voel hoe rustig je ademhaling is (K), ga prettig zitten/staan (K), voel je tevreden met het feit dat je je aan je eigen criterium hebt gehouden.

 

Hoe zit de techniek in elkaar?

1. Doel van de techniek als geheel:

Versieren op een zodanig veilige manier dat je niet afgewezen wordt.

2. Bewijs dat de gebruiker het doel heeft bereikt:

Door de ekologische check toe te passen en waar te nemen of de gebruiker inderdaad rustig en tevreden is.

3.De belangrijkste stap:

Stap vier, het bewust verbreken van het rapport, om de ander de gelegenheid te geven een duidelijke keuze te maken voor jouw gezelschap. Dit is de eigen veiligheidscheck; maakt de ander op dit moment niet die keuze, dan is het spel nog in een zo vroeg stadium, d.w.z. de gebruiker heeft nog niet veel van zichzelf laten zien, dat er nog geen gevoelens van afwijzing spelen.

4. Relatie tussen de stappen:

Stap een is de bewustwording van de interesse voor iemand.
Stap twee is de uitzending van signalen dat je de ander ziet en zijn/haar aandacht wilt .
Stap drie is die aandacht krijgen en vasthouden.
Stap vier is de aandachtslijn bewust verbreken om de ander zich bloot te laten geven, zodat het eigen veiligheidscriterium gehaald wordt.
Stap vijf en zes zijn het verder spelen van het spel vanaf het moment dat je weet dat de ander wil spelen.

Jet Pronk

About the Author Librarian

Librarian is geen auteur. Librarian is een administratieve service die artikelen uit de IEP bibliotheek op deze site beheert. Wil je contact opnemen met de auteur? Kijk dan bovenaan het artikel, daar staat de naam.

Leave a Comment: