Menu

Twee metaprogramma’s die stress veroorzaken bij ondernemers

In mijn werk met zzp'ers, zie ik - in verschillende contexten die verband houden met hun werk - vaak een profiel met erg hoge scores voor 'Internal Locus of Control' (Controle binnen zelf). Soms zo hoog dat de tegenoverliggende waarde voor 'External Locus of Control' (Controle buiten zelf) slechts 1 is. Dit wordt vaak gecombineerd met een hoge score voor 'Internal Reference' (Interne referentie).

Het is niet verwonderlijk dat je deze twee metaprogramma's veel ziet bij mensen die hebben besloten om het alleen te doen en zelfstandige te worden. Om een bedrijf te starten en vooruit te komen, moet je immers iemand zijn die bereid is om de touwtjes in handen te nemen en over veel dingen een oordeel te vellen. Mensen met extreem hoge scores, op welk metaprogramma dan ook,  ervaren echter vaak stress en het gevoel hebben dat ze niet kunnen voldoen aan de eisen van hun bedrijf. Mijn ervaring is dat dit vaak gebeurt vanwege twee beperkende overtuigingen:

a) Voor alles verantwoordelijk zijn - ook voor zaken waarop ze helemaal geen invloed  hebben

b) Geen steun en advies zoeken van anderen die hen zouden kunnen helpen, aangezien ze het zelf het beste horen te weten


Deze twee overtuigingen leveren een hoge mate van stress op, omdat ze zich zorgen maken over veel dingen die ze niet in de hand hebben, en ook veel tijd besteden aan het verzamelen van informatie die ze beter door anderen kunnen laten uitzoeken en allerlei andere taken die ze beter zouden kunnen delegeren.

Het mooie aan MindSonar, bij het werken met deze cliënten is dat MindSonar een voor hen overtuigend beeld levert van denkpatronen waar hun problemen op zijn gebaseerd, en dat het coaching mogelijk maakt richting een behulpzamere denkstijl. Natuurlijk, als we naar hun complete profiel kijken, zien we ook andere metaprogramma's die bijdragen aan hun problemen en ook deze kunnen naar behoefte worden aangepakt.

Als coach vind ik de MindSonar-profileringstool ongelooflijk nuttig in deze context, als ik zie wat voor een positieve impact het heeft op mijn klanten. In het bijzonder merk ik dat de contextuele aard van MindSonar het voor mijn klanten veel gemakkelijker maakt om de resultaten te accepteren en dus open te staan voor verandering. Ik heb gemerkt dat dit veel minder het geval is met andere psychometrische tools die de cliënt een label geven en hem of haar onbedoeld 'in een hokje' plaatsen - iets dat veel mensen afwijzen, vooral juist degenen die sterk intern gerefereerd (zeg maar: eigenwijs) zijn.

About the Author Jaap Hollander

Psycholoog, NLP-trainer, Trainer provocatief coachen, schrijver (11 boeken), directeur IEP --- Geeft NLP- en provocatieve workshops en -opleidingen. --- Stond vijf jaar achtereen in de top-500 professionals van ‘Quote’. --- Ontwikkelde MindSonar.

Leave a Comment: