Menu

Tijdsbeleving: Cruciaal element in veel therapie-issues

Een van de metaprogramma-sets waarvan ik heb ontdekt dat ze een grote rol kunnen spelen in de denkpatronen van mijn therapie-klanten, is verleden/heden/ toekomst. Het lijkt erop, dat als een van deze drie erg sterk is, dit bijdraagt aan de problemen waarmee iemand in therapie komt. Zoals bij alle metaprogramma's, is ook de rest van het profiel belangrijk en lijken bepaalde combinaties van metaprogramma's verband te houden met specifieke therapie-kwesties. De metaprogramma's voor tijdsperceptie zijn bij sommige klanten van speciaal belang voor mij.

Toekomst - Angst
Ik zie vaak een zeer sterke toekomst-focus, meestal in combinatie met het mismatching (voldoet niet)- metaprogramma, bij cliënten die aan angst lijden. Deze klanten maken zich constant zorgen over wat er in de toekomst mis kan gaan en nemen zelden de tijd om te beseffen wat er werkelijk in het heden gebeurt. Ze leren vaak niet van hun ervaringen uit het verleden. Onderdeel van het therapie-werk is daarom om de cliënt in staat te stellen terug te kijken en ook goede als neutrale dingen te zien die in het verleden zijn gebeurd. Dit stelt hen in staat te erkennen dat de dingen waar ze in het verleden bezorgd over waren, zelden of nooit werkelijkheid zijn geworden en dat, als dat eens wel gebeurde, die tegenslagen niet zo catastrofaal waren als ze zich hadden voorgesteld en dat ze ermee konden omgaan en dat ze ze hadden overleefd.

Verleden - Depressie
Ik zie vaak een sterke focus in het verleden bij cliënten die depressief zijn. Meestal zie ik ook dit samen met het mismatching (voldoet niet) -metaprogramma metaprogramma. Zulke klanten kijken terug en herinneren zich bijna alles wat er voor hen is misgegaan en elke fout die ze denken te hebben gemaakt. Dit versterkt natuurlijk hun depressie en de bijbehorende geringe zelfwaardering. Door eerst naar een sterker metaprogramma 'Matching' (voldoet wel) te gaan, kunnen ze tijden van geluk en persoonlijk succes in hun verleden gaan herkennen en zo inzien dat niet alles slechte is gegaan. Dit in combinatie met het versterken van zowel het metaprogramma 'Present' (heden) als het metaprogramma Future (toekomst) kan een heel positief effect hebben op hun depressie. Ze gaan zich minder negatief  voelen over hun ervaringen uit het verleden, terwijl ze positiever worden over huidige en toekomstige gebeurtenissen. .

Omgekeerd hebben sommige depressieve cliënten een sterk 'Past (Verleden) metaprogramma gecombineerd met een sterk 'Matching' (voldoet wel) metaprogramma. Deze klanten bekijken het verleden door een roze bril en geloven dat de goede tijden definitief voorbij zijn. Ze zijn geneigd te geloven dat alles in het verleden beter was, zowel voor hen als individuen als voor de wereld in het algemeen. Ze herinneren zich het plezier en geluk dat ze hebben gehad en vergeten alle ontberingen en concluderen dat zulke mooie tijden alleen mogelijk waren in de jaren die achter hen liggen. Ook bij hen kan een evenwichtiger profiel w.b. Verleden/ Heden/ Toekomst  verbeteringen in hun stemming teweegbrengen.

Heden - Verwarring
Problemen als gevolg van een zeer sterke focus op 'Present' (heden) zie ik minder vaak, maar het komt wel voor. Dergelijke klanten hebben de neiging te worstelen met planning en kunnen in de problemen komen wanneer ze niet voorbereid zijn op gebeurtenissen of niet in staat zijn om toezeggingen na te komen, inclusief financiële. Deze klanten leren ook vaak niet van ervaringen uit het verleden en kunnen niet voorspellen wat ze nodig hebben om de dingen te bereiken die ze willen of nodig hebben. Deze cliënten kunnen vaak gebieden of momenten in hun leven identificeren waarop ze hebben kunnen plannen, en kunnen leren van ervaringen uit het verleden. Door dit te gebruiken, kan coaching het denken over verleden en toekomst verbeteren.

Zoals bij al ons werk met klanten, moeten we natuurlijk het MindSonar-profiel in zijn geheel beschouwen en werken met de prioriteiten van de klant. Omdat onze tijdwaarneming echter zo'n krachtig effect heeft op hoe we ons leven in het algemeen waarnemen, denk ik dat dit specifieke metaprogramma in de therapie-context vrijwel altijd de moeite waard is om  nader te bekijken. Misschien geldt dat wel voor ons allemaal - niet alleen voor onze therapie-klanten.About the Author Jaap Hollander

Psycholoog, NLP-trainer, Trainer provocatief coachen, schrijver (11 boeken), directeur IEP --- Geeft NLP- en provocatieve workshops en -opleidingen. --- Stond vijf jaar achtereen in de top-500 professionals van ‘Quote’. --- Ontwikkelde MindSonar.

Leave a Comment: