Menu

Of hoe te overleven op het strijdtoneel van de menselijke relaties

 

Een workshop naar het gelijknamige boek door Jeffrey Wijnberg. Er gaat nogal wat mis tussen mensen. Krenken, stangen, tarten, kleineren, tergen, jennen, schofferen, grieven, treiteren: de manieren waarop mensen elkaar soms onderuithalen zijn gevarieerd. Een mooie troost is dat Wijnberg op basis van zijn psychotherapie-ervaring een groot arsenaal aan anti-psycho-terroristische maatregelen aanbiedt.

 

Data, trainer en deelnamekosten

Data
Deze training wordt voorlopig enkel in company aangeboden.

 

Trainers
Jeffrey Wijnberg

 

Bestemd voor
Iedereen die persoonlijk beter bestand wil zijn tegen psychische kwetsuren.

 

Ik hoef helemaal geen gelijk!

 1. “Het moet toch mogelijk zijn om als volwassen mensen met elkaar van mening te verschillen!”
 2. “Ik begrijp niet waarom het zo moeilijk is om alles gewoon normaal, in goed overleg te doen…”
 3. “Ik wil alleen met anderen praten op basis van gelijkwaardigheid”
 4. “Misschien is het probleem wel, dat ik me de dingen gewoon te veel aantrek”
 5. “Ik schiet zo gemakkelijk in de verdediging, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zou moeten”
 6. “Voor mij is een relatie geen relatie als er geen wederzijds respect is”
 7. “Ik hoef helemaal geen gelijk te krijgen, als we er maar over kunnen praten”
 8. “Soms vraag ik me af waarom mensen het zo moeilijk vinden om gewoon aardig te zijn”
 9. “Ik kan er niet tegen als het ongezellig is”
 10. “Ik zou niet weten waarom iemand een ander moedwillig onderuit zou willen halen”

 

Deze tien uitspraken zijn op zichzelf niet vreemd, buitensporig of oninvoelbaar. Wie wil er niet door zijn medemens met respect behandeld worden en op een volwassen wijze met hem in gesprek zijn? En vriendelijkheid is toch altijd plezieriger als omgangsvorm dan haat en nijd? Ook mag u van Wijnberg best geloven dat de mens van nature goed is. Maar volgens hem is de mens ook geneigd tot het kwade en kan hij dikwijls de verleiding daartoe maar moeilijk weerstaan. Daarom is het realistischer om het kwaad in de mens als gegeven te aanvaarden, al was het alleen maar om er beter tegen opgewassen te zijn.

 

Macht bestaat

We hebben tegenwoordig sterk de neiging in onze Nederlandse poldermaatschappij, om te ontkennen dat macht een factor is in onze relaties. Maar is het verschijnsel macht wel zo afkeurenswaardig als het soms wordt afgespiegeld? Moet die machtsfactor altijd als ongewenst terzijde worden geschoven? Macht is een noodzakelijke voorwaarde om in leven te blijven. In de simpelste dagelijkse handelingen helpt macht ons om het hoofd boven water te houden. Wie de macht over het stuur verliest, ook al is het maar even, schouwt de dood in de ogen. Macht is nodig om op de fiets in evenwicht te blijven, maar ook om als sollicitant een baan in de wacht te slepen. Macht is nodig om een sinaasappel uit te persen en ook om je kinderen een beetje in het gareel te houden. Macht is nodig om de aandacht te trekken van een voorbijganger aan wie je de weg wilt vragen en ook om te kunnen onderhandelen over de prijs van een tweedehands auto. Macht is nodig om je baas te overtuigen dat je op basis van je prestaties toe bent aan een loonsverhoging en ook om een vriend over te halen het geleende boek te retourneren. Macht gebruik je om een groepsreis te organiseren en ook om te laten betalen voor de foto’s die je later aan iedereen hebt opgestuurd. Macht is kracht. Macht is het in beweging zetten van je zelf en anderen. En niemand kan volhouden dat hij graag machteloos in het leven wil staan.

 

ISBN10: 9055944262

ISBN13: 9789055944262

 

Psychische bombardementen

Oorlog, terreur en machtsvertoon zijn ver-van-mijn-bed-shows en worden geassocieerd met dictators, generaals en zelfmoordaanslagen. Wie het geluk heeft om in vrede en vrijheid te leven, zoals wij hier in Nederland, blijft goddank verschoond van al dit nodeloze bloedvergieten. Tenminste, als het om fysieke terreur gaat. Op een ander vlak, aldus Wijnberg, regent het iedere dag in ons land van de bombardementen. En de slachtoffers lijden in stilte of belanden met hun verwondingen op het spreekuur van de huisarts, de psycholoog of zelfs in psychiatrische klinieken. Je hoeft geen kalashnikov te hebben om iemand kapot te maken. Dat kan net zo simpel en soms zelfs effectiever met woorden.
In deze vernieuwende workshop wordt uit de doeken gedaan hoe mensen elkaar verbaal naar het leven kunnen staan, maar ook hoe niets menselijks ons vreemd is. In ons allen schuilt een potentiële psychoterrorist. Wijnberg heeft een arsenaal aan tegenmaatregelen ontwikkeld, die hij in deze workshop met behulp van oefeningen met u doorneemt.

 

Programma

 • Het herkennen van je eigen machtspelletjes.
 • Zeggen wat je denkt.
 • Dan maar ruzie.
 • Gelijk geven en er een schep bovenop doen.
 • Negeren en uitdoven.
 • Humor.
 • Oppervlakkig blijven.
 • Zeg het maar.
 • Opstappen voor het goede doel.