Menu

Op deze dag werken Jaap Hollander en Phil Jeremiah met live clienten, met als doel om het provocatieve coachen gezamenlijk een stapje verder te ontwikkelen, zowel praktisch als theoretisch.


Alleen provocatieve coaches van level 1 (eerste jaar afgerond) en hoger kunnen aan deze dag deelnemen.


Model
Eerst wordt kort een theoretisch model besproken met vijf pilaren, die samen de effectiviteit van het provocatieve werk proberen te verklaren.

Dan worden met elke cliënt drie rondes veranderingswerk gedaan, met daar tussenin discussie over
a. Wat er is gebeurd

b. Wat we willen dat er (verder) gebeurt

c. Hoe deze praktijkervaring zich verhoudt tot het model.


Modules
Iedere module bestaat uit:

- Eerste ronde veranderingswerk (demonstratie met Jaap of Phil als coach)

- Discussie

      - Kern van het probleem
      - Effect van deze ronde

      - Inzet volgende ronde

      - Relatie tussen effect en model

- Tweede  ronde veranderingswerk (demonstratie met Phil als Jaap de eerste demonstratie heeft gegeven, of met Jaap als Phil de eerste demonstratie heeft gegeven).

- Discussie

      - Dezelfde thema's

- Derde ronde veranderingswerk (demonstratie met Phil en samen in duo-coaching).


Er woren 4 modules gegeven.


Datum
Momenteel niet gepland.
Heb je belangstelling, neem contact met ons op.


Tijden
Start: 10.30

Lunch: 12.30 - 13.30

Einde: 16.00 (ongeveer)


Kosten

€ 250,--  inclusief lunch