Menu
NL Congres voor Provocatief Coachen

Nederlands Congres voor Provocatief Coachen

In 2021 kun je het Tweede Nederlandse Congres voor Provocatief Coachen 
meemaken! Noteer in je agenda: Zaterdag 5 juni 2021, Berg en Dal bij Nijmegen

Het congres is bedoeld als een terugkerend ontmoetingspunt voor provocatieve coaches in Nederland en België

Verder: ontwikkeling, deelgebieden en voorlichting.
Gezamenlijke ontwikkeling van de provocatieve stijl van helpen/coachen

Kennis over de provocatieve benadering van specifieke problemen vergroten

Coaches, coachende leidinggevenden, begeleiders en andere geïnteresseerden voorlichten over de provocatief stijl.

Nederlands Congres voor Provocatief Coachen
Fact Sheet

Datum
5 juni 2021
(Uiteraard is het ook afhankelijk van de pandemie of dit doorgaat. Mocht het niet live lukken dan gaan we waarschijnlijk een online versie doen, ook vanwege het feit dat dit twee congres al een keer eerder is uitgesteld).


Programma
Wordt nader bekendgemaakt.


Kosten
€ 225,-- - Je betaalt geen BTW

Locatie
'De Holthurnsche Hof', Berg en Dal

Bestemd voor
Provocatieve coaches en -begeleiders en verder iedereen die geïnteresseerd is in de provocatieve stijl van helpen/begeleiden.


Studiebeurzen
Het IEP stelt enkele studiebeurzen (50% van de congreskosten) beschikbaar aan mensen die onbaatzuchtig een bijdrage leveren aan een betere wereld en die zelf niet in staat zijn om het congres te bekostigen.

Programma


Het programma is een combinatie van lezingen en interactieve workshops.
De exacte inhoud wordt later bekendgemaakt.Activiteitenpalet

Methodische Workshops
Over de ontwikkeling van het provocatief coachen als methode.

Thematische Workshops
Over ervaringen met het provocatief coachen van bepaalde typen cliënten of doelgroepen

Denktanks
Iemand leidt een conversatie over een vraag m.b.t. het provocatief coachen. Degene die de denktank geeft, heeft eerst onderzocht wat hierover bekend is, of heeft hier zelf een redelijk gedetailleerd beeld van opgebouwd, en geeft daar eerst een samenvatting van.

Capita Selecta
Een didactische of verhelderende activiteit die niet in een van bovengenoemde categorieën valt.

Tafels
Achter een tafel staat een coach die  provocatieve spullen laat zien en provocatieve dingen met je doet als je hem of haar de kans geeft.

Workshops duren 75 minuten.

Er zit in iedere activiteit minstens 1 actieve oefening voor de deelnemers.