Menu
Congres provocatief coachen IEP

In 2021 kun je het 

Tweede Nederlandse Congres voor Provocatief Coachen
en Provocatieve Therapie meemaken!

Noteer in je agenda: 

Zaterdag 5 juni 2021

Berg en Dal bij Nijmegen


Terugkerend ontmoetingspunt voor provocatieve coaches in Nederland en België

Gezamenlijke ontwikkeling van de provocatieve stijl van helpen/coachen

Kennis over de provocatieve benadering van specifieke problemen vergroten

Coaches, coachende leidinggevenden, begeleiders en andere geïnteresseerden voorlichten over de provocatief stijl

Programma


Wat later bekend gemaakt.
 1. Activiteitenpalet

  Methodische Workshops
  Over de ontwikkeling van het provocatief coachen als methode.

  Thematische Workshops
  Over ervaringen met het provocatief coachen van bepaalde typen cliënten of doelgroepen

  Denktanks
  Iemand leidt een conversatie over een vraag m.b.t. het provocatief coachen. Degene die de denktank geeft, heeft eerst onderzocht wat hierover bekend is, of heeft hier zelf een redelijk gedetailleerd beeld van opgebouwd, en geeft daar eerst een samenvatting van.

  Capita Selecta
  Een didactische of verhelderende activiteit die niet in een van bovengenoemde categorieën valt.

  Tafels
  Achter een tafel staat een coach die  provocatieve spullen laat zien en provocatieve dingen met je doet als je hem of haar de kans geeft.

  Workshops duren 75 minuten.

  Er zit in iedere activiteit minstens 1 actieve oefening voor de deelnemers.
 • programma
 • datum, lokatie, kosten. e.d.

Datum
​​5 juni 2021

Bestemd voor
Provocatieve coaches en -begeleiders en verder iedereen die geïnteresseerd is in de provocatieve stijl van helpen/begeleiden..

Deelnamekosten
€ 195,-- inclusief koffie, thee en lunch

Studiebeurzen
Het IEP stelt enkele studiebeurzen (50% van het cursusgeld) beschikbaar aan mensen, die onbaatzuchtig een bijdrage leveren aan een betere wereld en die zelf niet in staat zijn om het congres te bekostigen.