Menu

 

Je diepere onbewuste richting en motivatie

 

Dit is een tranceworkshop met als thema: wat zijn mijn diepere beweegredenen? De wetenschap komt met steeds meer onderzoeken die laten zien dat je onbewuste daar een centrale rol in speelt. Je doet de meeste dingen spontaan – noem het ‘intuïtie’ – en pas daarna bedenk je er redenaties bij. In deze workshop ga je telkens opnieuw in een rustige, leerzame trance en onderzoek je je onbewuste verlangens en overtuigingen. Het uiteindelijke doel is: de samenwerking tussen je bewuste denken en je onbewuste versterken. Dit is een workshop die nog jaren door kan blijven werken. Doordat er een betere samenwerking ontstaat tussen je bewuste denken en je onbewuste, sta je daadkrachtiger, gelukkiger en gevoeliger in het leven.

 

Data, trainer en deelnamekosten

 

Datum

 

Deze training wordt alleen als in company training gegeven.

Trainer
Jaap Hollander

 

Bestemd voor
Iedereen die geïnteresseerd is in wat hem of haar beweegt en die een betere samenwerking tot stand wil brengen tussen het bewuste denken en het onbewuste.

In company training aanvragen

 

Het onbewuste is een rijke bron

 

Het is geen nieuw idee, dat we aangestuurd worden vanuit ons onbewuste. Het is een fundamentele pijler van de Freudiaanse psychologie; de pijler die de tand des tijds het best heeft doorstaan. Freud, op zijn beurt, stond weer in de lange traditie van de hypnotherapie. En de hypnotherapie heeft wortels in oeroude meditatieve en mystieke tradities. Het doet het een beetje denken aan een modern kantoorgebouw op de plek waar vroeger een oude kapel stond die op zijn beurt weer op de fundamenten van een voor-christelijk heiligdom staat…. In NLP zijn deze ideeën altijd – in navolging van Milton Erickson – volop gehuldigd. De wetenschap heeft ze recentelijk herontdenkt.

In ons dagelijks bestaan ervaren we constant de kracht van het onbewuste. Vaak worden dingen ons duidelijker na ’een nachtje slapen’? Oplossingen voor een complex problemen duiken ineens in ons bewustzijn op, zonder dat we er bewust mee bezig waren. Achteraf wordt een ontwikkeling toegeschreven aan het gedisciplineerd uitvoeren van een strategisch plan. In de praktijk is het meer ‘building the bridge while you walk on it’.

 

Projectietests

 

De wetenschap heeft aangetoond dat mensen zich nauwelijks bewust zijn van de onbewuste wensen, verlangens en overtuigingen die hun gedrag bepalen. Maar hoe weten wetenschappers dat eigenlijk? De proefpersoon kan immers niet bewust vertellen wat er onbewust in hem omgaat. Daarom maakt men gebruik van z.g. projectietests. De Rorschachtest is hier een beroemd voorbeeld van. Projectieve tests zeggen vaak meer over hoe iemand zich gaat gedragen dan bewuste gedachten. Zo bleek bijvoorbeeld dat een projectieve test beter voorspelde of iemand daadwerkelijk contact zocht dan wat hij zelf zei over zijn behoefte aan verbondenheid (in een vragenlijst).

 

Goede onbewuste keuzes

 

Het bewuste denken heeft een beperkte verwerkingscapaciteit. Het kan maar op enkele dingen tegelijkertijd letten. Het onbewuste kan veel meer informatie gelijktijdig verwerken, ook indrukken die moeilijk te verwoorden zijn. Daardoor nemen mensen onbewust meestal betere beslissingen dan bewust. In een bepaald onderzoek mochten mensen een poster kiezen om mee naar huis te nemen. De ene groep kreeg de opdracht om zonder nadenken te kiezen. De andere groep moest eerst bewust nadenken over waarom ze een poster mooi vonden of niet. Na een paar weken bleken de intuïtieve, onbewuste kiezers tevredener met hun keuze dan de rationele, bewuste kiezers.

 

Wat doen we er mee?

 

Kreten zoals “Nadenken heeft geen enkele zin” zijn in wezen net zo beperken als “Intuitie is lariekoek”. Het gaat er om, dat je een goede relatie ontwikkelt tussen deze twee kanten van jezelf. De hypnotische trance is van oudsher een geliefd middel om toegang te krijgen tot onbewuste processen, evenals projectieve tests. De essentiele boodschap van deze workshop is: ’Doordat er een betere samenwerking ontstaat tussen je bewuste denken en je onbewuste, daardoor sta je daadkrachtiger, gelukkiger en gevoeliger in het leven’.
In deze workshop lig je een groot deel van de dag op een aero-bedje in een rustige, leerzame trance. Je maakt contact met je onbewuste en onderzoekt je diepere motivaties. Hollander en Knijnenburg vragen zich vaak af, of zij in deze workshop niet liever deelnemer zouden zijn dan trainer…

Programma

 

  • Concepten rond trance, het onbewuste en hypnotherapie:
   • Flow
   • Verhalen in de diepte
   • Aristoteles
   • Het veld
   • Milton Erickson
   • Sigmund Freud
   • Wetenschappelijk onderzoek
   • Carl Rogers
   • Vitaal oud worden
   • Jung
   • Symboolwerk
   • Hypnose en de-hypnose
   • Trance
   • Integratie bewust/onbewust
   • Somatic/Cognitive self
   • Posthypnotische suggestie: dit werkt automatisch door
   • Gewone alledaagse trance
   • De helende hobbel
   • De heldenreis
   • Intuïtieve feedback
  • Projectietest: Wie ben ik?
  • Inductie 1: Trance
   Gewaarworden van eigen trance, trance oproepen en bevestigen en vraag (uit projectietest) door onbewuste laten beantwoorden.
  • Inductie 2: De gewenste toestand
   Bibliotheek, waar je fijn ontvangen wordt en waar je naar keuze leest in het lichte boek of het zware boek.
   Met flight 505 naar Mibondeo, het eiland van je ideale leven.
   Posthypnotische suggesties voor trance en COACH state.
  • Inductie 3: Transformatie
   Uitgebreide kennismaking met geheime raadgever.
   Spijtmomenten nalopen en transformeren in hulpbronnen.
   Vitaal oud worden.
  • Inductie 4: Omhoog naar de toekomst
   Omhoog de berg op naar de toekomst.
   Integratie van het werk van de dag.
   Future pace.
   Parallelle inductie met individuele thema’s van deelnemers.

 

Vitaliteitssuggesties

 

 • Het gaat om de mensen
  Je contact met mensen is het belangrijkste. Je relaties, of ze nu heel diep gaan of gewoon gezellig zijn, in je gezin, in je vriendenkring, op je werk, in de wijk… In je hele leefwereld zijn mensen het belangrijkst. Als je terugwijkt zijn ze altijd al belangrijk geweest. Als je vooruit kijkt kunnen ze belangrijk blijven, in je denken, je gevoel en in alles wat je doet…
 • Vertrouw op je eigen-wijsheidJe kunt vertrouwen op je eigen wijsheid. Je hebt het vermogen om koppig te zijn als dat nodig is. Je kunt vertrouwen op wat je weet en wat je aanvoelt, ook al denken de meeste mensen er anders over. Je hebt het vaak bij het rechte eind gehad, als je het achteraf bekijkt. Je kunt steeds meer de dingen gaan doen die jij goed vindt, niet zozeer de dingen die volgens anderen moeten. Je kunt je sterk voelen omdat je weet dat jij verantwoordelijk bent voor jouw leven.
 • Bekijk het van de positieve kantJe kunt zien en voelen wat er goed gaat, ook als er problemen zijn. Een probleem is een kans om iets belangrijke te leren over jezelf of over hoe de wereld in elkaar zit. Want je hebt het recht om fouten te maken, daar ben je tenslotte een mens voor. En als er iets mis gaat is dat vaak gewoon een kwestie van pech. Omdat de goede dingen die er met je gebeuren, te maken hebben met wie jij bent, waar jij voor staat, wat jij kunt, kun je steeds meer positieve en gelukkige gedachten boven laten komen. En zelfs als het heel moeilijk is, dan weet je dat je er doorheen komt en ergens in je is er zelfs iets dat het grappige ervan kan blijven zien.
 • Werk aan je toekomst
  Je toekomst is de moeite waard om voor te werken. Het kan heel prettig zijn om af en toe heel hard te werken, als het doel maar belangrijk genoeg is. Want het werk dat je doet vanuit je diepere waarden kan licht en gemakkelijk lijken. En wat je op dit moment nog niet kunt veranderen, kun je rustig aanvaarden. Steeds meer kun je de mensen en de wereld accepteren zoals ze nu eenmaal zijn. En je werkt samen met anderen aan een goede toekomst voor jezelf, voor elkaar en voor de generaties die op ons zullen volgen…
 • Integreer verschillende kanten
  Er zijn zo veel mensen die een stukje van jezelf zijn geworden, van wie je de goede kanten in je meedraagt. Wat ze je hebben meegegeven aan vaardigheden, kennis, waarden en mogelijkheden. En zelfs als je zo iemand verloren hebt, blijft z/hij in je voortleven. Net zoals ook ieder aspect van jou recht heeft op een eigen plaats in je leven, ook al heb je die goede plaats misschien nu nog niet gevonden. Je bent een geheel binnen in jezelf en samen met anderen… En je bent als mens ook verbonden met grotere gehelen, er is iets groters dat je leidt of steunt en waar je kracht uit kunt putten

 

Testimonial

 

’Mooie manier om je eigen interne hulpbronnen te mobiliseren en gebruik te maken van de groep.’ Mireille Mercelis, coach/consultant.

 

’Vooral voor mensen die in hun hoofd zitten en de wens hebben meer in de flow, of mindfulness te zijn , is dit een aanrader.’ Janneke Swank, nlp-trainer/therapeut.

 

’Ontdek welke wijsheid je zelf in pacht hebt. Voor iedereen die zich vrij wil maken van onnodige ballast om zo in zijn/haar eigen kracht te gaan staan.’ Annelies van Rijckevorsel, loopbaanadviseur.

 

’Tijdens de trance ontmoette ik mezelf. Zag een volwassen Ineke die op een vriendelijke manier contact met mij maakte met een glimlach. Dit ontroerde mij zeer!’ Ineke Overdulve, schoonheidsspecialiste.