Menu

“Stel, er gebeurt een wonder….”

 

Oplossingsgericht coachen focust op een belangrijke essentie van begeleiding: mensen helpen zelf oplossingen te vinden. Met interventies zoals de ‘wondervraag’, ‘scaling’ (problemen weergeven in getallen) en ‘uitzonderingen’ (“Wat doe je wanneer het iets beter lukt?). Je houdt je energieniveau als coach op peil, want je hoeft geen energie te steken in het uitdiepen van de problemen; je richt je enkel en alleen op wat voor de cliënt nuttig is.

 

Data, trainer en deelnamekosten

Deze training wordt alleen als in incompany training aangeboden.

 

Trainer

Gerrit Ophuis

 

Bestemd voor

Coaches, begeleiders en therapeuten.

 

Programma

 

In deze training oefen je diverse oplossingsgerichte interventies zoals de ‘wondervraag’, ‘scaling’ en ‘uitzonderingen’. Een van opbrengsten van oplossingsgericht werken is dat het energienievau van de coach op peil blijf want hij hoeft zijn energie niet te steken in het uitdiepen van het probleem en alleen te richten op wat voor de client nuttig is. Om te toetsen wat de vooruitgang van de client is wordt gebruikt gemaakt van een korte vragen lijst de ORS (outcome rating scale). Als oplossingsgerichte coach krijg je via de SRS (session rating scale) belangrijke info of de client de sessie nuttig vond zodat ook de coach belangrijke feedback krijgt. Ook maak je kennis (video) met de grondleggers van de methode, Insoo Kim Berg en Steve de Shazer zodat je ziet hoe deze goeroes het doen.

 

Geen enkel probleem is er altijd (even erg)

 

In de uitgangspunten van het oplossingsgericht werken is heel veel van NLP terug te vinden, maar er worden ook enkele interessante vooronderstelloingen toegevoegd. Solution focused coaching gaat er van uit:

 • Dat weerstand geen bruikbaar begrip is
 • Dat samenwerking en verandering onvermijdelijk zijn
 • Dat er maar een kleine verandering nodig is
 • Dat cliënten alle hulpbronnen al hebben
 • Dat geen enkel probleem er altijd (even erg) is
 • Dat het niet nodig is veel over het probleem te weten om het te kunnen oplossen.
 • Dat problemen vaak niet-succesvolle pogingen zijn om moeilijkheden op te lossen.
 • Dat de coach neemt deelneemt aan het scheppen van de werkelijkheid van het begeleidingssysteem
 • Dat er veel manieren om naar een situatie te kijken. Een succesvolle korte therapie begint met een haalbaar doel. Het gaat om het doel van de cliënt, de relatie als waargenomen door de cliënt, en de veranderingstheorie van de cliënt. De therapie is “cliënt-directed”en “outcome-informed”.

 

Waar komt het vandaan?

 

De oplossingsgerichte benadering ontstond in de jaren tachtig door te onderzoeken wat werkte. Wat deed de therapeut net voordat de cliënt iets goeds deed? Het antwoord bleek verrassend simpel: de cliënt geeft het goede antwoord als de therapeut de goede vraag stelt. Als de therapeut naar problemen vraagt antwoordt de cliënt over problemen. Als de therapeut vraagt naar wensen, mogelijkheden, hulpbronnen en vooruitgang geeft de cliënt ook de bijpassende antwoorden. Oplossingsgericht werken gaat uit van een niet-expert positie van de therapeut, en het gebruik van de taal van de cliënt, om in een minimaal aantal (gemiddeld 4,6) sessies, aanvankelijk langzaam een verandering op gang te brengen. Probleem en oplossing hoeven daarbij weinig met elkaar te maken te hebben, en diagnostiek is zelden nodig. Daarbij wordt rekening gehouden met het stadium van verandering waarin iemand zit (nog bezoeker, klager, of al klant), zodat er weinig drop-out is en ook niet-klanten een stap verder geholpen kunnen worden.

 

Testimonials

 

’Iedereen die werkt met mensen die “gestuurd” worden om een training te volgen kan erg veel hebben, qua energiehuishouding, aan deze training.’ Hanna van den Hoek, trainer.

 

’Als je niet wilt dat je cliënt na 10 minuten weer tevreden vertrokken is, moet je deze training niet doen! Wat dan wel? Je cliënt laten zien dat hij hetzelf kan, het wonder kan geschieden.’ Marion van der Kemp, trainer/coach.

 

Aanbevolen literatuur

 • Hans Cladder – Oplossingsgerichte Korte Psychotherapie – Harcourt 2005
 • Insoo Kim Berg & Peter Szabo – Oplossingsgericht coachen – Thema 2007
 • Bannink, F. (2006) Oplossingsgerichte vragen: handboek oplossingsgerichte gesprekvoering Amsterdam: Harcourt
 • Berg & Szabó (2006) Oplossingsgericht coachen Amsterdam: Thema
 • Jong, P de & Berg, I,K, (2008) De kracht van oplossingen; Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie. Lisse: Swets & Zeitlinger
 • Caufman, L. & van Dijk, D, Handboek Oplossingsgericht werken in het onderwijs. Amsterdam: Boom Onderwijs