Menu

Je wilt een professioneel thema uitdiepen.
Of je wilt vanuit je passie en je visie nieuwe dingen gaan doen met NLP.
Of je wilt via het modelleren een mooi nieuw NLP product verder uitwerken.
Of je wilt jezelf gewoon eens uitgebreid onder de loep nemen.
Dan luidt in de trainingen de bel voor de volgende ronde soms te snel.
Je kunt ook supervisie of coaching bij ons komen doen. 

Doelstellingen

Uitwerken van een persoonlijk doel

Uitdiepen van NLP-toepassingen voor een bepaalde doelgroep

Ontwikkelen van een training voor een bepaalde doelgroep

Experimenteren met vertaalslagen van NLP naar...

Nader uitwerken van een (modellerings)-project

Het broodnodige bijtanken om gemotiveerd en geïnspireerd te blijven.

Jezelf een intelligente, menselijke NLP-spiegel voorhouden, omdat het nu eenmaal ‘lonely at the top’ is.

Supervisie van AnnekeMeijer e.a.

Diverse IEP-trainers zijn beschikbaar voor supervisie en coaching. Anneke Meijer is degene die het meest supervisie geeft, maar je kunt via haar ook met anderen in contact komen.

Modelleringsprojecten

Verder is het mogelijk om in samenwerking met IEP-trainers binnen je eigen instelling of bedrijf modelleringsprojecten uit te voeren. Het doel daarvan is een afgerond trainings- of therapieproduct (seminar, trainingsmodule, techniek, etc., gebaseerd op de manier van denken en doen van mensen die de gewenste vaardigheden in de praktijk goed beheersen.

Anneke Meijer

Psychologe, NLP-trainer, provocatief coach, directeur IEP

Introduceerde in 1981 – samen met Jaap Hollander – NLP in Nederland en is mede-oprichtster van het IEP. Zij geeft binnen het IEP NLP Practitioners- en Masterpractitionersopleidingen,  een deel van de opleiding Provocatief Coachen, daarnaast coaching en supervisie.

Zij is binnen het geheel van de IEP-opleidingen in belangrijke mate verantwoordelijk voor de samenhang van de diverse modellen en het algemene beleid.

Zij ontwikkelde verschillende NLP-technieken o.a. de ‘I-Wonder strategie’ en het ‘Binnen-Buiten model’, tal van didactische NLP-oefeningen en is mede-auteur van ‘NLP in Nederland’ en het Nano Tech Power Deck.

Lid van de Internationale NLP Leadership Summit