Menu

Bij leiderschap zijn er drie sleutelwoorden: identiteit, visie en communicatie. Wil jij een succesvol leider zijn? Draag dan een heldere visie op jouw organisatie uit. Een visie die verbonden is met je identiteit. Deze training geeft je een stevig beeld van wie je bent en een 'visioen' van een positieve toekomst voor jouw organisatie. Met daarnaast liefst nog een zwart zij-scenariootje voor de weg-van denkers. Zo schep je een wereld waar mensen bij willen horen. Waar je verder nog aan gaat werken is: hoe geef ik mijn visie zodanig vorm, dat hij ook echt bij mensen 'binnenkomt'?

Voor echt leiderschap zijn geen eenvoudige gedragsformules  te geven. Leiderschap is iets anders dan management. Als het om management gaat, met vaardigheden zoals delegeren, vergaderen, projectplanning e.d., dan zijn er nog wel handige, algemene stappenplannen te bedenken. Maar bij leiderschap gaat het niet om methodiek of techniek, maar om visie en emotie. Voor succesvol leiderschap is een gevoelsmatige verbinding nodig tussen je persoonlijkheid en je visie op de levenslijn van de organisatie. Iemand die wel een duidelijke identiteit heeft, maar geen duidelijke visie, is hoogstens een daadkrachtige ‘Einzelgänger’. Iemand die wel visie heeft, maar weinig identiteitsbesef, is hoogstens een creatieve medewerker. Zij beiden zijn misschien leidinggevenden, maar geen van beiden zijn zij leiders. Succesvol leiderschap ontstaat door de congruente koppeling van identiteit, visie en expressie. Je weet wie je bent en je weet wat je organisatie is en waar die wat jou betreft naar toe gaat. Leiderschap is ook: resultaat bereiken via anderen. Kort gezegd: als succesvol leider draag je een visie uit, die anderen met jou willen delen.

"Geeft onverwachts inzichten die ongelooflijk inspirerend zijn."

"Bewust overdenken waar je voor staat en waar je organisatie voor staat. Geeft onverwachts inzichten die ongelooflijk inspirerend zijn."

Erwin Driever
Manager

"Je ontdekt je kwaliteiten die er al zijn"

"Startende ondernemer! Volg deze opleiding en je ontdekt je kwaliteiten die er al zijn, geeft richting aan je bedrijf en meer body en volume aan de organisatie."

Monika Raulf
Consultant

"Leiderschap begint bij jezelf!"

"Erg leerzaam, nuttig was het persoonlijk verbinden met de organisatie waar je werkt. Leiderschap begint bij jezelf!"

John Boerkamp
Afdelingscoördinator

  • Inhoud
  • programma
  • data, lokatie, kosten. e.d.
  • Trainers

Data

Nieuwe datum nog niet bekend. Bij belangstelling, neem contact met ons op.


Werktijden

Alle dagen van 10.00 tot 17.30 uur

Bestemd voor

Iedereen die leiding geeft of leiding wil gaan geven.

Deelnamekosten
€ 895,-- Inclusief koffie, thee, lunch en lesmateriaal
Je betaalt geen BTW.

Studiebeurzen
 Het IEP stelt enkele studiebeurzen (50% van het cursusgeld) beschikbaar aan mensen, die onbaatzuchtig een bijdrage leveren aan een betere wereld en die zelf niet in staat zijn om de opleiding te bekostigen.

"Aanrader voor elke leider en elke organisatie."

"Inspirerend, boeiend, krachtige hulpbron. Het verre verleden verbonden met start, heden en toekomst. Aanrader oor elke leider en elke organisatie."

Zo’e Houbolt-Wit
Kantoormanager

"Praktisch, ontspannen, helder met het uitlijnen van mijn rol als trainer."

"Praktisch, ontspannen, helder met het uitlijnen van mijn rol als trainer. Het heeft me inzicht gebracht in mijn verschillende rollen die ik als trainer heb en kan inzetten."

Thed Quaytaal
Trainer

"Duidelijke stap vooruit in het hebben en communiceren van mijn visie."

"Erg interessant en boeiend, meteen praktisch werken. Duidelijke stap vooruit in het hebben en communiceren van mijn visie."

H. Reindersma
Manager