Menu

Laat de ruimte voor je werken

[frame style=”modern” image_path=”https://iepdoc.nl/wp-content/uploads/2012/06/space703x201.png” link_to_page=”” target=”” description=”” size=”banner_regular”]

Ruimte voor nieuwe perspectieven

Zal ik wel of niet gaan samenwonen? Durf ik in deze tijd een eigen bedrijf te beginnen? Werk ik niet veel te hard? Wat is eigenlijk mijn echte levensmissie? Ga ik dat nieuwe project aan, of laat ik het lopen? Belangrijke beslissingen en ingewikkelde thema’s. De antwoorden proberen we meestal met rationele redenaties te vinden, wat vaak lukt niet goed lukt. Mensen praten dan over ‘vast komen te zitten’, ‘verzanden’ of ‘in rondjes ronddraaien’. Clean space, de volgende ontwikkeling na symbolic modelling helpt mensen om alle belangrijke kanten van zo’n thema letterlijk te plaatsen in de ruimte. Door in dat  landschap van facetten rond te lopen, en het van verschillende kanten te bekijken, ontstaan vaak verassende nieuwe inzichten. Je gaat ineens nieuwe verbanden waarnemen. Het mooie is, dat dat gebeurt met clean language, dus minimale beinvloeding door coach. Clean space gebruikt dezelfde krachtige mechanismen die in familieopstellingen worden gebruikt, maar dan anders. Een cliënt vatte het zo samen: “Het is het bewust worden van deeltjes waaruit mijn vraag eigenlijk bestaat. En als het dan een plek heeft, dan wordt het ‘echt’.

Data, trainers en deelnamekosten

Data
Deze training wordt voorlopig enkel in company aangeboden.

Trainers
Henk Kloor en Edith Albers
Meer informatie over de trainers

Bestemd voor
Coaches, trainers, therapeuten, managers, hulpverleners, mediators, onderwijzers en leraren en een ieder die geïnteresseerd is in (nieuwe) krachtige en respectvolle instrumenten voor ontwikkeling.

[button url=”https://iepdoc.nl/aanvraag-offerte-in-company-training/” target=”_self” size=”small” style=”autumn” ]Offerte aanvragen[/button] [hr]

Symbolen in onze taal

In onze taal maken we voortdurend gebruik van symbolen en metaforen. Veel van deze symbolen en metaforen vertegenwoordigen een plaats, ruimte, richting, tijd, beweging of voortgang. Daarnaast zijn veel werkwoorden terug te voeren naar ruimtemetaforen evenals onze voorzetsels in zinnen.

 • Hij leerde stapje voor stapje schilderen.
 • Ik heb even geen ruimte in mijn hoofd om aan andere dingen te denken.
 • Het gaat bergafwaarts met haar.
 • Hij zit zwaar in de put.
 • De deadline nadert.
 • Ik laat het verleden achter mij.
 • Hij staat op het punt te vertrekken.

Waarom clean space?

 • Kan de aandacht van de client op een eenvoudige manier vasthouden, waar in gewone dagelijkse conversatie het makkelijk is voor de cliënt om met zijn gedachten af te dwalen naar andere onderwerpen of aspecten.
 • Nieuwe bron om de cliënt andere inzichten te geven op een vraag, onderwerp, probleem of situatie.
 • Kan de aandacht richten op wat er is “buiten” de  grenzen van de metafoor en wat dat er toe doet.
 • De beweging  “als client door je metafore ruimte” laat dikwijls een onuitwisbare indruk na.

Clean space, hoe doen we dat?

De cliënt schrijft op of tekent zijn gewenste uitkomst op een vel papier of op bv een post-it. Dit kan van alles zijn. Dit is daarmee een fysieke vertegenwoordiging van zijn gewenste uitkomst. Hij plaatst deze gewenste uitkomst op een plaats waar het voor hem zou moeten zijn. Vervolgens worden vragen gesteld volgens een voorgeschreven stramien, waardoor nieuwe plaatsen van zijn metafore landschap wordt verkend en wordt het proces met een Clean finish beëindigd. Aangezien Clean Space zo simpel lijkt, het proces zo krachtig is, en de interventies zo clean, vereist het een speciale vorm van begeleiden.

Waar kun je het toepassen?

Clean Space heeft vele toepassingen. Naast coaching van individuen en stellen kan het toegepast worden voor het faciliteren bij het oplossen van problemen, om ontwikkelingsprocessen te begeleiden, om creativiteit te stimuleren, te brainstormen, om meer te weten te komen over, in relatietherapie en bij conflictbemiddeling. Maar ook heel praktisch zoals om je voor te bereiden op een examen of belangrijke presentatie, bij het kopen van een huis of als interviewtechniek.

Wat is het doel van de training?

Begrijpen en ervaren wat het belang en de essentie is van ruimte in ons bestaan, in onze taal en ons denken. Begrijpen wat de relatie is en hoe de interactie werkt tussen onze fysieke waargenomen (metafore) en onze mentale (metafore) waargenomen ruimte. Vaardigheden ontwikkelen om deze ruimte(n) in al zijn vormen te gebruiken en daardoor nog beter in staat het ontwikkel- en veranderproces van Symblic Modelling te faciliteren en te beinvloeden.

Programma

 • Wie was David Grove, wat is clean language en wat is symbolic modeling?
 • Het belang van de ruimte in onze ervaring en de relatie tussen ruimte, taal en denken.
 • Het clean space proces begrijpen.
 • Clean space proces en clean language.
 • Specifieke aandacht voor de clean start en de clean finish.
 • Valkuilen en overwegingen bij het begleiden van clean space, zoals respect voor de ruimte van de ander, aandacht voor het rapport, welke vraag stel je wanneer en waarom.
 • Bespreken van diverse van clean space afgeleide toepassingen.
 • In de rol van client de kracht ervaren van het clean space proces in al zijn facetten.
 • Als begeleider oefenen met het clean space proces.
 • Bespreken van praktische toepassingen van clean space.
[hr] [frame style=”modern” image_path=”https://iepdoc.nl/wp-content/uploads/2012/06/space_2_703x201.png” link_to_page=”” target=”” description=”” size=”banner_regular”] [top_link]Naar boven[/top_link]