Menu

Wat is MindSonar®?

Het menselijke denken gemeten

De één denkt in grote lijnen, de ander let op de details. De één is gericht op het bereiken van doelen, de ander op het oplossen van problemen. De één wil essenties en principes weten, de ander is bezig met praktijktoepassingen. De combinatie van dit soort denkgewoonten (metaprogramma’s) geeft een duidelijk beeld van hoe iemand denkt. MindSonar is een test die iemands manier van denken meet: een soort röntgenapparaat voor het denken. MindSonar meet niet wat iemand denkt, maar hoe iemand denkt.

“Those who have tried to develop instruments have based them on what people think, (....) which is not the proper base for assessment devices. They should be based on (....) how they think (...) how they do what they do, and how they believe what they believe”
(Clare W. Graves)

De term ‘MindSonar’ verwijst naar de sonartechnologie: sonar geeft aan waar objecten op de zeebodem liggen, maar het vereist deskundige interpretatie om te begrijpen wat voor objecten het precies zijn. 

Verander breekpunten in kansen

MindSonar analyseert wat een individu, een team of een organisatie beweegt. Want ook al onderschrijven mensen dezelfde waarden, als ze verschillende denkstijlen hebben, gaan ze totaal verschillend met die waarden om. Daarin liggen zowelbedreigingen als kansen. Denkstijlverschillen kunnen stimulansen of breekpunten zijn. Met MindSonar verandert u denkstijlverschillen van hindernissen in hulpbronnen.

Belangrijke voordelen

Wat waarderen MindSonar-gebruikers?

 • Snelheid en essentie: MindSonar brengt snel een gesprek over de kernpunten op gang te brengen.
 • Waardevrij profiel: Een metaprofiel is een neutrale weergave van hoe iemand denkt; MindSonar spreekt geen oordeel uit.
 • Klantvriendelijk: Door de duidelijke vormgeving, de audio-uitleg en de afwisselende vraagvorm vinden klanten het interessanter om MindSonar in te vullen dan andere vragenlijsten.
 • Focus op verandering: MindSonar is geen persoonlijkheidstest. Wat door MindSonar wordt gemeten is in principe veranderbaar.
 • Wetenschappelijke verantwoording: Statistisch onderzoek heeft aangetoond dat MindSonar betrouwbaar en valide is.
 • Breed inzetbaarheid: MindSonar is goed bruikbaar voor mensen met weinig zelfreflectie en gemakkelijk in te vullen voor verschillende doelgroepen.
 • Onbeperkt aantal typen: Andere tests meten slechts enkele variabelen en vormen daar allerlei combinaties mee. MindSonar meet een groot aantal variabelen, waardoor een verfijnde meting kan worden gedaan en er een oneindig aantal typen kan worden gedefinieerd, helemaal toegesneden op een bepaalde doelgroep of een bepaalde organisatie.
 • Brede operationalisatie: MindSonar maakt niet alleen gebruik van tekst maar ook van foto’s. Daardoor worden begrippen op een bredere manier gemeten.

Wat doet MindSonar precies?

MindSonar legt de proefpersoon 76 testitems (vragen) voor.
Er worden zes soorten testitems gebruikt:

 • Identificatie-items: Dit zijn foto’s met mensen die verschillende dingen denken (in tekstballonnen). De proefpersoon kiest de persoon die het meest denkt zoals hij denkt in de betreffende context.
 • Symboolitems: Hierbij maakt de proefpersoon een keuze uit verschillende symbolen.
 • Vermijdingsitems: Hierbij wordt een vraag gesteld in de vermijdende vorm (“Wat wilt u voorkomen?”).
 • Trefwoorditems: Bij deze items maakt de proefpersoon een keuze uit verschillende combinaties van trefwoorden.
 • Spreekwoorditems: Hierbij maakt de proefpersoon een keuze uit twee of drie spreekwoorden.
 • Rechtstreekse items: Hierbij wordt rechtstreeks naar het betreffende metaprogramma gevraagd (“Denkt u meer zus of denkt u meer zo?”).

On line
Het invullen vindt plaats via het internet. Er worden scores berekend voor:

 • 32 denkstijlelementen
 • 13 denkstijldimensies (metaprogramma’s)
 • 7 criteria-dimensies (Gravescategorieën. d.w.z. de criteria worden geplaatst in 'Spiral Dynamics'-categorieen).
 • Reactietijden, d.w.z. hoe lang de proefpersoon er over doet om vragen te beantwoorden.

De rapportage bevat grafieken en interpretatieteksten en kan als MS Word document en als Excel bestand worden opgehaald.

Rapportage onmiddellijk klaar
De rapportage (ongeveer 30 pagina’s) kan onmiddellijk na het invullen - door de MindSonar professional die de test laat afnemen - worden opgehaald op het internet.

MindSonar website

De meeste informatie staat tegenwoordig op de Engelstalige website.

MindSonar trainingen