Menu

Maak stresshantering persoonlijk met MindSonar

Wat voor soort coaching je ook geeft, op een gegeven moment ben je waarschijnlijk bezig om je klanten te helpen zowel hun huidige stressniveau te beheersen als om in de toekomst beter bestand te zijn tegen stress. 'Stresshantering' wordt dat vaak genoemd. Er zijn trainingen en protocollen voor. MindSonar kan ons helpen om dit echt klantgericht te maken, door de metaprogramma's te bepalen die actief zijn wanneer iemand stress ervaart. Zo maak je veranderingswerk mogelijk dat zich richt op precies die manier van denken die tot stress leidt, stress onderhoudt of stress verergert.

Zoals altijd bij het onderzoeken van iemands denkpatronen, zijn er geen intrinsiek goede of slechte metaprogramma's - het hangt van de context af en van de manier waarop een metaprogramma beïnvloedt hoe iemand zich voelt en zich gedraagt. Dat kan zelfs bij een en dezelfde persoon verschillen. Het zelfde metaprogramma dat iemand in de ene context helpt, kan in andere situaties problemen veroorzaken. En net zo kunnen metaprogramma's die voor de een nuttig zijn in een bepaalde context,  iemand anders juist in de weg zitten, ook in een soortgelijke situatie.

Om dit te illustreren, geef ik twee voorbeelden van mijn coachingsklanten. Daar zie je hoe het ene metaprogramma  bij de een kan bijdragen aan stress - in dit geval de locus of control, terwijl het tegenovergestelde metaprogramma bij iemand anders juist weer stress oplevert.  Ik heb ook een kort verslag toegevoegd van de voordelen die elke klant ervoer door zich bewust te worden van hoe ze hun stressniveau konden veranderen door hun denken te veranderen.

1. Zeer hoge interne locus of control
Deze cliënt besteedde veel tijd aan het piekeren over dingen die hij totaal niet onder controle had. Hij piekerde tijdens slapeloze nachten over zaken als geopolitiek en de toekomstige economie. Hij zei dat hij zich vaak verantwoordelijk voelde voor alles wat er om hem heen op het werk en thuis misging, zelfs als hij wist dat hij de uitkomst op geen enkele manier had kunnen beïnvloeden. Tijdens de coaching was hij in staat om enkele situaties te identificeren waarin hij er tevreden mee was om niet verantwoordelijk te zijn (d.w.z. wanneer hij meer evenwicht had tussen Internal Locus of Control en External Locus of Control). Hij begreep dat hij in die situaties anders dacht, en dat hij zich dan prettiger en minder gestrest voelde. Hij kon zich voorstellen hoe hij zich zou voelen als hij dat comfortabelere denkpatroon zou gebruiken in de situaties die hem momenteel stress bezorgden. Daarom besloot hij die meer behulpzame denkstijl te gebruiken met betrekking tot de dingen in zijn leven waar hij zich zorgen over maakte.

2. Zeer hoge externe locus of control
In dit geval voelde de klant zich volledig machteloos in de context van het ontwikkelen van een bedrijf. De mate van stress die ze hierdoor ervoer, verhinderde haar om het bedrijf van de grond te krijgen. Ze had het gevoel dat er zoveel externe factoren haar tegenhielden om een succesvolle ondernemer te worden, dat ze geen mogelijkheden meer zag. Door te kijken naar haar score voor dit metaprogramma, dacht ze aan andere situaties waarin ze zich zelfverzekerd voelde en zich concentreerde op wat ze wel kon beïnvloeden. Ze begon toen mogelijke veranderingen in haar denken te identificeren die haar in staat zouden stellen om de kant uit te gaan waar ze naartoe wilde. Dat versterkte ook haar zelfvertrouwen. Het resultaat was een bedrijfsplan dat haar in staat stelde om die factoren te accepteren die ze niet kon beheersen bij het nemen van beslissingen en actie te ondernemen m.b.t. de factoren die ze wel kon beïnvloeden.

Ik ben er van overtuigd dat elk metaprogramma kan bijdragen aan stress of ontspanning. Ik ben nog steeds aan het ontdekken hoe krachtig een MindSonar-profiel kan zijn om cliënten te laten begrijpen welke impact hun denkpatroon kan hebben op hun persoonlijke ervaring van stress en angst, en hun vermogen om dat te veranderen.

About the Author Ann Finnemore

Coach en therapeut, woonachtig in Engeland. Voorheen lerares, medisch onderzoeker en daarna senior manager in de publieke sector. Na een nieuwe opleiding begon Ann in 2008 haar privépraktijk als coach en therapeut, waar ze samen met haar man, een fysiotherapeut, het bedrijf 'Getting You There' oprichtte. Haar eerste boek 'Life in the Driving Seat', verscheen on 2016 (Goldcrest books) en is verkrijgbaar bij Amazon.

Leave a Comment: