Menu

NLP in teams

[frame style=”modern” image_path=”https://iepdoc.nl/wp-content/uploads/2012/02/teams1.png” link_to_page=”” target=”” description=”” size=”banner_regular”]

Succesvolle teams opbouwen

Hoe bouw je aan succesvolle teams? Met welke interventies creëer je een vitale teamcultuur? Hoe ga je om met lastige teamzaken? En hoe kunnen verschillen de kracht van een team worden? Deze praktische workshop biedt u handige tips en handvatten, nieuwe interventietechnieken en inspirerende inzichten om teams beter te managen.

[hr]

Data, trainer en deelnamekosten

Data
Deze training wordt voorlopig enkel in company aangeboden.

Trainer
Edo Koppelaar
Meer informatie over de trainer

Bestemd voor
Deze tweedaagse training is een uitnodiging voor allen die leiding geven aan (project-) teams, in teams zitten of professioneel met groepen werken.

 

Tussen steunen en sturen

Succes is voor een groot deel afhankelijk geworden van teamprestaties. De traditionele hiërarchie heeft plaatsgemaakt voor een plattere structuur, waarin professionals samenwerken in teams. De oude rol van de manager als beslisser en controleur verschuift naar die van coach en facilitator. De manager schept een context waarin de teamleden optimaal kunnen functioneren. Het is laveren tussen sturen en steunen. In toenemende mate komen dilemma’s en conflicten aan de oppervlakte. Dit stelt hoge eisen aan onderlinge overleg- en afstemmingsvaardigheden.

In een team functioneren mensen als unieke individuen met eigen intenties, belangen en beelden over zichzelf en elkaar. Deze verschillen kunnen ertoe leiden dat teamleden niet altijd goed met elkaar kunnen opschieten. Deze differentiatie is een noodzaak èn een uitdaging voor betrokkenen. Hoe kunnen de verschillen juist de kracht van een team gaan vormen? Hoe kan NLP de scheppingsdrang van een team versterken? Hoe kun je als begeleider een taak- of leergroep helpen effectiever te presteren?

Groepsklimaat, teamwork en teamidentiteit

Na afloop van deze training hebt u de beschikking over de volgende inzichten en vaardigheden:

 • Interventies formuleren om het groepsklimaat en de communicatiecultuur positief te beïnvloeden.
 • Een beter begrip van aanknopingspunten voor verbetering van teamwork.
 • Praktische handvatten voor individuele- en teamontwikkeling.
 • Het vermogen om gerichter sturing te geven aan het groepsproces van samenwerking.
 • Inzicht in hoe u de gemeenschappelijke team-identiteit kunt versterken.
[hr]

Programma

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Groepsrapport (onderlinge afstemming) ontwikkelen.
 • Diagnosticeren van de groepsdynamica op de logische niveaus.
 • NLP-technieken om teams naar hun eigen hulpbronnen te leiden.
 • Inzicht in de verschillende individuele denkstijlen (metaprogramma’s).
 • Werken met de acht organisatiemetaforen van Morgan in groepen.
 • Tien interventiesoorten om in groepen te gebruiken.
 • Oplossingsgerichte taal in groepen toepassen. Het ‘denken-in-problemen’ ombuigen naar ‘denken-in-mogelijkheden’.
 • Weerstand in groepen positief interpreteren en hanteren.
 • Een teamstrategie te ontwikkelen (volgorde van inzet van competenties afspreken).
 • In het overleg het onderscheid tussen ontwikkelings- en beslissingsdenken kunnen toepassen.
 • Inzicht in enkel-, dubbel- en drieslagsleren om groepsproblemen op te lossen c.q. te hanteren en waar mogelijk te voorkomen

De aanpak

Door middel van korte inleidingen en oefeningen leert u al doende. Deze tweedaagse is geen sensitivity-training of encountergroep, maar beoogt een praktische en inspirerende vaardigheidstraining te zijn. U oefent ter plekke in kleine groepjes met het aangebodene. Plenair vindt evaluatie van de opgedane ervaring plaats. Na afloop praktiseert u de aangeleerde technieken en inzichten aan de hand van een persoonlijk actieplan.

Onderzoek naar uw denkstijl

Uw eigen denkstijl is van groot belang bij het werken met teams. Uw denkstijl is in belangrijke mate bepalend voor met wie u van nature wel of geen rapport hebt. Voorafgaand aan de training stelt het IEP m.b.v. het MindSonar® systeem uw metaprofiel vast (uw metaprogramma’s) voor de context ‘werken met een team’. U ontvangt vooraf de rapportage over uw metaprofiel. Tijdens de training wordt uw metaprofiel o.m. gebruikt om na te gaan hoe uw denkstijl uw communicatie beïnvloedt en hoe u uw denkstijl kunt gebruiken om interventies te ontwikkelen.

[hr] [frame style=”modern” image_path=”https://iepdoc.nl/wp-content/uploads/2012/01/masters_str_09.png” link_to_page=”” target=”” description=”” size=”banner_regular”]