Menu

 

Een veelzijdig perspectief op coaching en begeleiding

 

Het ondersteunen, coachen en instrueren van mensen staat centraal in uw werk. Hoe kunt u dat zo doen dat de resultaten die u voor ogen heeft ook verwezenlijkt worden? Deze workshop is de voedingsbodem voor begeleiding in de richting van betere prestaties. Effectief aansturen van mensen daar waar aansturing gewenst of noodzakelijk is op de meeste adequate manier door bijvoorbeeld:

 • Inspireren
 • Vertrouwen geven
 • Motiveren
 • Leren
 • Coachen
 • Instrueren
 • Bijsturen

 

Data, trainers en deelnamekosten

 

Data
Deze training wordt voorlopig enkel in company aangeboden.

 

Trainer
Anneke Durlinger
Meer informatie over de trainer

 

Bestemd voor
Mensen die hun coachingskwaliteiten willen verbeteren. Leidinggevenden, docenten, trainers, teamleiders en coaches.

 

De logische niveaus: gids, coach, leraar, mentor, sponsor, zingever

 

U leert vragen/thema’s te analyseren aan de hand van de logische niveaus. Wat is de essentie van de vraag? En hoe speel je daarop in.
Vragen of opdrachten kunnen betrekking hebben op:

 • waar en met wie (omgeving)
 • wat (gedrag)
 • hoe (vaardigheden)
 • waarom (waarden en overtuigingen)
 • wie (identiteit)
 • van waaruit (zingeving)

 

U leert ook de rollen op de verschillende  niveaus onderkennen en toepassen:

 • Gids
  Iemand de weg wijzen op basis van je bekendheid met het terrein
 • Coach
  Iemand helpen concrete gedragingen te leren of doelen dichterbij te brengen
 • Leraar
  Iemand helpen bepaalde competenties eigen te maken
 • Mentor
  Iemand helpen om zich bewust te worden van waarden en overtuigingen
 • Sponsor
  Het potentieel in iemand zien en een situatie scheppen waarin hij dat potentieel kan realiseren
 • Zingever
  Vanuit het grotere geheel de zin van activiteiten, de vraag te bezien, en geinspireerd te worden.

 

Elk niveau heeft zo zijn eigen instrumenten. In deze workshop wordt het werken op deze niveaus geoefend, waarbij de eigen praktijk als vertrekpunt wordt genomen. Zo ontstaat bewustwording en competentie welke rol de meest geschikte is om de persoon in relatie tot zijn onderhanden vraag effectief te begeleiden. Hierdoor leert u situationeel coachen waarbij vraag en aanbod elkaar optimaal ontmoeten. Deze ontwikkeling is analoog aan situationeel leiderschap. In de jaren negentig werd ontdekt dat verschillende situaties verschillende typen leiderschap vereisen. Zo werd in NLP ontdekt dat verschillende soorten begeleidingsvragen verschillende typen coaching vereisen.

 

Werkwijze

Casuistiek van de deelnemers wordt als uitgangspunt genomen. Daarbij wordt in deze workshop meestal tegelijkertijd vanuit twee verschillende invalshoeken geoefend. De ene deelnemer begeleidt de andere vanuit een bepaalde begeleidersrol. Zijn doel is om deze vorm van coaching te verkennen. Na afloop krijgt hij feedback van een derde deelnemer, die bijvoorbeeld een observatiestrategie of een feedbackvorm oefent. Met behulp van conclusies wordt de relatie naar de eigen praktijk gelegd en het geleerde betekenis gegeven.

 

Programma

 

 Inzicht in en het verkennen van de logische niveaus

 • Vragen die in de eigen praktijk centraal staat
 • Het horen/begrijpen van de vraag met behulp van de logische niveaus
 • De vraag achter de vraag

 

Inzicht in de verschillende rollen en de toepassing daarvan zoals

Het beantwoorden/faciliteren van de vraag met behulp van de diverse rollen zoals

 • Sponsorschap als basishouding
 • Motiveren en overtuigen als mentor
 • Competenties overdragen als leraar
 • Coachen op gewenst gedrag
 • Eigen innerlijke rolmodellen voor excellente coaching ativeren.

 

Het bestendigen van de samenwerkingsrelatie en het sturen op resultaat met behulp van feedback

 • Productieve observatiestrategie
 • De TOTE, model voor doelgericht communiceren
 • Feedback geven volgens het feedbacksjabloon
 • Aandacht voor de onderliggende criteria