Menu

Hoe Julia leerde omgaan met stress

Julia was een financieel-administratief medewerkster die niet met stress op het werk kon omgaan. In haar team kwam de ene manager na de andere, en het team was niet echt efficiënt meer. Er was veel miscommunicatie. Volgens Julia was zij de enige die nog om de klanten gaf.

Ondertussen groeide het aantal klanten spectaculair. Het bedrijf hielp mensen met schulden en het aantal klanten groeide enorm door de grote economische problemen. Het hele team kwam daardoor onder druk te staan. Zoals zo vaak, kwam het managementteam pas in actie toen Julia bijna burnt out was.

Toen ik Julia coachte met MindSonar, waren haar scores hoog op "Weg van" (problemen vermijden) en "Mismatching" (focus op wat er niet goed is). Haar hoogste Graves-categorie was "Veiligheid". We hebben de scores geanalyseerd. Julia erkende haar behoefte aan veiligheid. Veiligheid die was verdwenen nadat een van de managers het team had verlaten.

Bovendien bleef ze zich zorgen maken over het vermijden van (team) problemen, klanten die niet reageerden zoals ze verwacht had, collega's die in drukke tijden niet aan haar verwachtingen voldeden, enzovoort. Ze bleef deze niet-gerelateerde onderwerpen bespreken.

De “wondervraag” uit de oplossingsgerichte therapie, zoals Jaap mij die leerde in de MindSonar Training, gebruik ik vaak als ik een cliënt wil leren hoe hij metaprogramma's efficiënter kan gebruiken om problemen op te lossen. Het richt zich op wat cliënten willen bereiken, in plaats van op het probleem of de problemen waardoor ze hulp zochten. De aanpak richt zich niet op het verleden, maar op het heden en de toekomst.

In het geval van Julia was het een opluchting om te leren focussen op wat min of meer goed was in haarzelf, haar baan en haar team. Ze leerde ook haar nieuwe manager matchen in zijn metaprogramma's. Iets meer zo te denken als hij. Dit inzicht gaf haar meer zelfvertrouwen, omdat hij beter naar haar luisterde en haar problemen begon te erkennen.

Het feit dat ze effectiever met hem kon communiceren, was ook een stimulans om beter te communiceren in het team, waar ze al snel in slaagde.

Ik was blij dat Julia zo snel kon leren. Het stelde zowel het bedrijf als de opdrachtgever tevreden, en... mijzelf ook!About the Author Jantine Wijtsma

Jantine is freelance HR-consultant. Zij werkt in Noord- Nederland en is al jaren MindSonar Professional. Organisaties huren haar op interim basis in om tastbare resultaten te boeken op basis van het grote plaatje: Jantine's brede kijk op het vak. Ze houdt zich bezig met werving, training en ontwikkeling, duurzame werkpraktijken, teamontwikkeling, strategische personeelsplanning en coaching van disfunctionerende medewerkers. In dit brede scala aan HR-activiteiten heeft Jantine talloze projecten gedaan, waarvan vele met MindSonar. Haar lievelingsthema is goede gesprekken in bedrijven op gang brengen. Daarvoor ontwikkelde zij zelfs een speciaal trainingsprogramma.

Leave a Comment: