Menu

Waarom IEP

Onze missie is: mensen helpen hun innerlijke hulpbronnen beter te benutten.

Als trainingsinstituut hebben wij een professionele inslag: wij leiden mensen op die anderen coachen, trainen, begeleiden of aansturen. Uiteindelijk streven wij naar een wereld waar mensen aandachtig aanwezig zijn, open staan, verbinding aangaan, eenheid en balans creëren en weten wanneer te accepteren wat er is. Wij geloven dat mensen door training en coaching effectiever, gevoeliger en sterker kunnen worden. Wij hebben meer dan 11.732 mensen getraind en een groot aantal boeken geschreven. Onze deelnemers komen uit heel Nederland en zowel uit de non-profit als uit commerciële organisaties.

Wat maakt het IEP zo bijzonder?

Waarom volgen mensen hun NLP-opleiding bij het IEP? Er zijn tegenwoordig tientallen instituten, bedrijven en groepen die NLP-opleidingen aanbieden. Wat maakt het IEP zo bijzonder? Hieronder ziet u de belangrijkste redenen waarom onze cursisten voor het IEP kiezen.

Niet alleen persoonlijke groei, ook professionele deskundigheid

Wij richten ons op je professionele vaardigheden: je vermogen om anderen met NLP te begeleiden. Bij ons ben je niet alleen bezig met je persoonlijke ontwikkeling, hoewel je tijdens de opleiding als persoon ruimschoots aan bod komt. Het IEP gaat er niet van uit dat anderen begeleiden ‘vanzelf wel komt’ als je maar enthousiast bent over NLP. Hoewel eigen succeservaringen belangrijk zijn, vergt het werken met cliënten en het coachen van medewerkers toch een heel ander soort vaardigheden dan het zelf veranderen met NLP.

Opleiding gespreid over de tijd

Enthousiast worden over NLP, dat kan heel snel. Op een gedegen en soepele manier met NLP leren werken, dat kost tijd. Onze deelnemers waarderen het, dat ze tussen de trainingsblokken door voldoende tijd hebben om het materiaal te laten bezinken en er mee te oefenen (onder andere in hun oefengroep). Wij willen niet dat mensen juichend de praktijk in duiken om daar dan te ontdekken dat ze de vaardigheden missen. Door de spreiding in de tijd kun je je NLP grondig eigen maken. Zo snel mogelijk, maar niet sneller.

Rekening houden met verschillende leerstijlen

Onze NLP-opleiding biedt de stof op veel verschillende manieren aan. Via een afwisseling van schema’s, persoonlijke oefeningen, ervaringsgericht werken, gestructureerde demonstraties, open NLP-werk, e-learning, spelletjes, cue cards, oefengroepen, bondgenootschappen, NLP-projecten, gasttrainers, beroepsgroepen, begeleidercontacten, etc. Uiteraard maken niet al onze deelnemers van al deze vormen even veel gebruik. Sommige mensen kijken bijvoorbeeld herhaaldelijk naar de videodemonstraties op het internet, terwijl anderen heel intensief werken in hun oefengroep. Maar al deze mogelijkheden zijn er wel. Ze maken het mogelijk om op je eigen manier te leren.

Een IEP certificaat is een echt certificaat

Het NLP-certificaat van het IEP is gebaseerd op een echte toetsing. Deze toetsing heeft duidelijk criteria, waar je ook aantoonbaar aan moet voldoen om het certificaat te krijgen. Als je de IEP-testing haalt, weet je dat je NLP voldoende beheerst om er zelfstandig mee verder te kunnen. Soms vraagt iemand: waarom moet ik voor het IEP-certificaat aan allerlei eisen voldoen, terwijl je bij andere NLP-opleidingen alleen maar aanwezig hoeft te zijn? Omdat a. mensen die bekend zijn met NLP weten wat de verschillende certificaten inhouden en b. omdat je meer zelfvertrouwen opbouwt als je echt getoetst wordt. Overigens geeft het IEP een resultaatgarantie: als je het de eerste keer niet haalt, en je blijft gemotiveerd, dan wordt er in principe net zo lang met je doorgewerkt tot je het wel haalt.

Theoretische kennis als basis voor de praktijk

Het meest praktische wat er bestaat is een goede theorie. Je hoort wel eens dat het IEP te veel aandacht zou besteden aan cognitieve modellen, technische vaardigheden, etc. Het IEP-standpunt is, dat ook de meest spiritueel ontwikkelde en relationeel gevoelige NLP-er baat heeft bij praktijkgerichte principes en schema’s. Doelgericht met anderen werken is complexer dan alleen voor jezelf iets met NLP doen. Het IEP ziet modellen als onmisbare bakens in de woeste stroming van de menselijke communicatie. Dat geldt des te meer voor mensen die voor het eerst – althans op de NLP-manier – op die wateren varen. Dat betekent overigens niet, dat de modellen op de voorgrond staan. Goede communicatie en persoonlijk contact staan op de voorgrond, gesteund door heldere principes en modellen op de achtergrond.

 

Een historische basis plus de allernieuwste NLP-ontwikkelingen

Door onze lange ervaring met NLP hebben onze opleidingen een stevige ervaringsbasis. Ze zijn zorgvuldig opgebouwd en onze methodiek heeft zijn waarde bij vele honderden cursisten bewezen. Tegelijkertijd blijven wij via onze internationale contacten voortdurend op de hoogte van de allernieuwste ontwikkelingen in NLP. Ook nieuwe NLP- begrippen zoals ’sponsoring’, ’symbolic modelling’, ’veldintelligentie’ en ’derde generatie NLP’ zijn via het IEP Nederland binnengekomen.

Trainers met ervaring en diepgang

De IEP-trainers in de NLP-opleiding hebben vaak tientallen jaren ontwikkeling achter de rug als NLP-er en als trainer. Veel bekende boeken over NLP zijn geschreven door trainers die voor het IEP werken. Om er enkele te noemen: ‘Essenties van NLP’, ‘Coaching in veelzijdig perspectief, ‘Strategies of Genius’, ‘Beliefs and Health’, ‘Sociale denkpatronen’ en ‘Voorbij je eigen wijze’ (over metaprogramma’s). Veel programma’s, modellen en technieken die door andere NLP-instituten worden gebruikt, zijn door IEP trainers ontwikkeld.

Reputatie

Het IEP heeft een goede reputatie. Wij bieden al sinds 1983 NLP practitionersopleidingen aan. Het IEP is de grondlegger van NLP in Nederland, doordat het NLP in Nederland heeft geïntroduceerd. En wat misschien nog belangijker is: veel van de mensen die in het begin training gaven voor het IEP doen dat nu nog steeds. Toch blijft het IEP voortdurend vernieuwen. De NLP-opleiding wordt, ook na vijfentwintig jaar, nog steeds ieder jaar bijgesteld. Veel van onze deelnemers geven aan, dat collega’s en vrienden hen adviseerden om hun NLP-opleiding ‘beslist bij het IEP te doen’.

Concreet en nuchter

Het IEP ziet NLP niet als de enige juiste weg naar het ultieme geluk. Wij heten niet voor niets Instituut voor Eclectische Psychologie. Bij het IEP hoef je je niet onvoorwaardelijk over te geven aan het ‘ware NLP-geloof’. Je mag kritisch blijven denken. De trainer is een deskundige en geen goeroe. IEP-trainers zijn heel enthousiast over NLP en ze zien ook de waarde in van allerlei andere benaderingen zoals oplossingsgerichte therapie, familieopstellingen, lichaamswerk, provocatief coachen, projectieve tests, counseling, e.d.

Levende systemen ruimtelijk weergegeven

Veel van de modellen die in de IEP-opleiding worden aangeboden, worden niet alleen cognitief gebruikt, maar ook letterlijk in de ruimte neergezet. Ruimtelijk werken geeft de mogelijkheid om gestructureerd en tegelijkertijd ervaringsgericht te werken. De ruimtelijke ankers geven houvast, zodat NLP-er en cliënt goed gebruik kunnen maken van hun intuïtieve, onbewuste competenties en tegelijkertijd gericht kunnen blijven op de procedure. Dit bevordert systemisch leren: contexten, doelen, hindernissen, hulpbronnen, verleden en toekomst vormen een levend, interactief systeem.