Menu
  • Je bent nu hier:
  • Home »

In de loop der jaren zijn er allerlei bijzondere IEP trainingen ontwikkeld, waar op een gegeven moment op de open markt geen vraag meer naar was. Die trainingen staan dus ook niet meer in ons standaardaanbod. Maar je kunt ze nog wel bestellen voor in-service projecten. Het zijn vaak prachtige trainingen, die wellicht geknipt zijn voor jouw organisatie of jouw team. 

Hieronder staan ze op een rijtje.

Symboolwerk
Werken met de symbolische binnenwereld

Met Jaap Hollander

Symboolwerk gaat diep, het is avontuurlijk en het werkt! Het helpt mensen om hun symbolische binnenwereld te verkennen en te veranderen. Het elegante aan ‘symbolic modelling’ is, dat het vaak maximale ontwikkeling en transformatie bereikt met minimale invloed. Jaap Hollander werkt met een variant van 'symbolic modeling'. die hij 'symboolwerk' noemt.

Mensen leven in drie werelden: de wereld van de zintuigen, de wereld van het denken en de wereld van de symbolen. NLP heeft mensen ervan bewust gemaakt dat achter ons conceptuele denken met al zijn beoordelingen, overtuigingen, categorieën en etiketten een wereld ligt van emoties, bewegingen, aanrakingen, beelden, films, fantasieën, verhalen, melodieën, etc. (het zintuiglijke). Een derde menselijke uitdrukkingsvorm is het symbool, waar de ene ervaring wordt begrepen of aangevoeld vanuit de andere: een leeuw is kracht, een beeldscherm is kennis, een bloem is liefde. De ene ervaring is een metafoor voor de andere. C.G. Jung heeft opgemerkt dat symbolen tot leven worden gewekt door de associaties en de emoties die het onbewuste er aan verbindt. Bewustwording van innerlijke beelden, zo stelde Jung al, werkt genezend: het symbool is een bron van nieuwe kracht en nieuwe betekenissen. Bij symboolwerk wordt deze kracht doelgericht ingezet voor verandering.

Effectief begeleiden op zes niveaus
Een veelzijdig perspectief op coaching en begeleiding
Met Anneke Durlinger

Het ondersteunen, coachen en instrueren van mensen staat centraal in je werk. Hoe kunt je dat zo doen dat de resultaten die je voor ogen hebt ook verwezenlijkt worden? Deze workshop is de voedingsbodem voor begeleiding in de richting van betere prestaties. Effectief aansturen van mensen daar waar aansturing gewenst of noodzakelijk is op de meeste adequate manier door bijvoorbeeld:

Inspireren

Vertrouwen geven

Motiveren

Leren

Coachen

Instrueren

Bijsturen

Trancewerk: Wat beweegt mij?

Met Jaap Hollander

Wat zijn je diepere beweegredenen?
De wetenschap komt met steeds meer onderzoeken die laten zien dat je onbewuste daar een centrale rol in speelt. Je doet de meeste dingen spontaan - noem het 'intuïtie' - en pas daarna bedenk je er redenaties bij. In deze workshop ga je telkens opnieuw in een rustige, leerzame trance en onderzoek je je onbewuste verlangens en overtuigingen. Het uiteindelijke doel is: de samenwerking tussen je bewuste denken en je onbewuste versterken.
Dit is een workshop die nog jaren door kan blijven werken. Doordat er een betere samenwerking ontstaat tussen je bewuste denken en je onbewuste, sta je daadkrachtiger, gelukkiger en gevoeliger in het leven.

NLP in teams
Groepsklimaat, teamwork en teamidentiteit

Met Edo Koppelaar

Bent je toe aan nieuwe ‘tools’ op adviesgebied? Wil je – naast je gebruikelijke aanpak – ook op andere manieren leren adviseren? Heb je het adviseren als tweede beroep, waarbij je vanuit je eigen vak je ideeën beter geaccepteerd wilt krijgen? Deze actieve workshop biedt inspirerende doorzichten door de weidse landschappen van het advieswerk. Je wordt ingewijd in het geheim van de smid.

Na afloop van deze training hebt je de beschikking over de volgende inzichten en vaardigheden:

  • Interventies formuleren om het groepsklimaat en de communicatiecultuur positief te beïnvloeden.
  • Een beter begrip van aanknopingspunten voor verbetering van teamwork.
  • Praktische handvatten voor individuele- en teamontwikkeling.
  • Het vermogen om gerichter sturing te geven aan het groepsproces van samenwerking.
  • Inzicht in hoe je de gemeenschappelijke team-identiteit kunt versterken.


Jaap Hollander - NLP opleiding - Hypnose - Provocatief coachen - coaching

Verrijk je missie met MindSonar
Leef je missie rijker, breder en flexibeler

Met Jaap Hollander

Deze training gaat over jouw persoonlijke levensmissie. Waar gaat het jou uiteindelijk om in het leven? Wat is de juiste verbinding tussen je passie, je missie, je visie en je rol? 

Deze workshop ondersteunt je bij het begrijpen en het formuleren van je missie en helpt je  om er op nieuwe manieren uitdrukking aan te geven. De training speelt zich af op het kruispunt van je deugden, je levensgeschiedenis, je zonden, je waarden en je denkstijl. Het programma van 'Verrijk je missie' wordt door coaches gebruikt in individuele coachingstrajecten en door trainers voor het werken met groepen. In deze training werk je op de eerste plaats aan jezelf.

Maakt gebruik van de denkstijltest MindSonar

Horken en heksen
Provocatief werken met relaties

Met Jeroen Stek

Het is schering en inslag, één op de drie koppels raakt zo in de knoop dat deze definitief wordt doorgehakt. In een relatie zijn de verwachtingen hoog gespannen, maar zeg nou zelf; valt het niet altijd tegen? Nu ook nog ontdekt is dat mannen en vrouwen verschillende hersenen hebben, lijkt de tijd rijp om provocatief aan de slag te gaan. Het wordt heet onder de voeten van de seksen met deze 2 -daagse workshop over horken en heksen, waarin de deelnemers getraind worden in provocatieve relatietherapie.

De kunst van het kwetsen
Of hoe te overleven op het strijdtoneel van de menselijke relatie

Met Jeffrey Wijnberg

Een workshop naar het gelijknamige boek door Jeffrey Wijnberg. Er gaat nogal wat mis tussen mensen. Krenken, stangen, tarten, kleineren, tergen, jennen, schofferen, grieven, treiteren: de manieren waarop mensen elkaar soms onderuithalen zijn gevarieerd. Een mooie troost is dat Wijnberg op basis van zijn psychotherapie-ervaring een groot arsenaal aan anti-psycho-terroristische maatregelen aanbiedt.

Oplossingsgericht werken
“Stel, er gebeurt een wonder….”

Met Gerrit Ophuis

Je oefent oplossingsgerichte interventies zoals de ‘wondervraag’, ‘scaling’ en ‘uitzonderingen’. Een van opbrengsten is dat je energieniveau op peil blijf want je hoeft je energie niet te steken in het uitdiepen van het probleem en alleen te richten op wat voor de client nuttig is. Om de vooruitgang te toetsen gebruik je een korte vragenlijst, de ORS (outcome rating scale). Ook krijg je via de SRS (session rating scale) belangrijke info of de client de sessie nuttig vond. 

 Solution focused coaching gaat er van uit:

Dat weerstand geen bruikbaar begrip is.

Dat samenwerking en verandering onvermijdelijk zijn.

Dat er maar een kleine verandering nodig is.

Dat cliënten alle hulpbronnen al hebben.

Dat geen enkel probleem er altijd (even) erg is.

Dat het niet nodig is veel over het probleem te weten om het te kunnen oplossen.

Dat problemen vaak niet-succesvolle pogingen zijn om moeilijkheden op te lossen.

Dat de coach neemt deelneemt aan het scheppen van de werkelijkheid van het begeleidingssysteem.

Dat er veel manieren om naar een situatie te kijken.

Een succesvolle korte therapie begint met een haalbaar doel. Het gaat om het doel van de cliënt, de relatie als waargenomen door de cliënt, en de veranderingstheorie van de cliënt. De therapie is “cliënt-directed”en “outcome-informed”.

Optimaal gebruik maken van systeemgeheimen
Verbindend leiderschap binnen het systeem

Met Guus Hustinx en Mieke Laarakkers

Heb je regelmatig het gevoel dat je in een spagaat zit als leidinggevende? Dat het onmogelijke van je verlangd wordt? Dat je nieuw beleid of een organisatieverandering moet implementeren waarvan je zelf betwijfelt of het zal werken? Voel je je af en toe als een pion heen en weer geschoven in  een schaakspel waar je de spelregels niet meer van begrijpt? Heb je vanuit deze ervaringen behoefte aan helderheid over wat jij kunt doen? Wil je graag helderheid over hoe je loyaal kunt zijn aan de organisatie, je medewerkers en jezelf?
Deze training geeft je de praktische tools om zelf de regie over je eigen rol te pakken, om de dilemma’s waar je tegenaan loopt te transformeren, om de hefboom te vinden waarmee je het sputterende systeem weer vlot kunt trekken.

​Systeem- en familieopstellingen voor coaches.
Beleef de onbewuste verbindingen die je leven richting geven. 

Met Inge Land

Dit is een kennismaking met het werken in de systeemlaag. Je gaat nieuwe verbanden zien en leert ‘andere vragen’ stellen.
Je ziet de verbanden voor je. Van daaruit ga je anders kijken, stel je vragen die beweging brengen, puur door ze te stellen. De vraag blijkt een mooie interventie en belangrijker dan het antwoord.

Systemisch werk is een rijke toevoeging voor coaches en hulpverleners. Je word zowel privé als professioneel geïnspireerd. Deze intensieve workshop over de doorwerking van familiesystemen in jouw huidige leven, biedt een blik op de grotere context waarbinnen jouw leven zich afspeelt. Hierdoor kun je bijvoorbeeld ontdekken hoe het systeem waar je deel van uitmaakt zowel je privéleven als het functioneren en het succes van jouw organisatie beïnvloedt.

Er wordt gewerkt met eigen thema’s, die jij en de andere deelnemers inbrengen.