Menu

Een geschenk uit je omgeving!

Een geschenk uit je omgeving!

Ja! Er is meer dan Corona. In deze tijd van afstand houden en beducht zijn voor besmetting vanuit je omgeving, wil ik  jullie graag informeren over deze oude techniek van de 1e generatie Amerikanen, de Indianen. ‘Actief dromen’ of een ‘Geschenk uit de natuur’ noemden zij het.


Geconfronteerd met een probleem?

In deze tijd bijzondere tijd, waarschijnlijk wel.

Veel problemen lossen we op met onze creatieve geest.

Of door een rolmodel of expert te vragen “Hoe doe jij dat/Hoe zou jij dat doen?”. 

Of we parkeren het probleem tot we tijd en aandacht hebben om aandachtig en benieuwd stil te staan bij wat er gaande is. Idealiter.

Echter…. Soms negeren we het probleem, “even flink zijn”, duwen we het probleem weg “nu even niet, kom op”,…. Enkel om te merken dat het probleem daarmee niet verdwijnt en later terugkomt.


En soms denken we te hard na
We doen ons best, misschien is het een onbekend of raar probleem, daar ken je geen expert voor. En te lang te hard nadenken kan leiden tot te veel focus, het vernauwen van je blik, geest en gevoel, het vastlopen op steeds hetzelfde punt….

Een ‘stuck state’ noemde mijn NLP trainster dat. Die harde s-klanken beschreven het gevoelsmatig beter dan ‘een gevoel van vastgelopen zijn….’


Hoe ik dat deed, in die stuck state komen?
Een goede NLP vraag.

Ik leerde mijn patroon herkennen. Beginnen met goede focus en aandacht en dan steeds meer voorover zitten en toegespitst kijken en denken, een te veel gericht zijn op …, tot ik ‘vast zat’. Terwijl ik weet dat ons bewuste denken maximaal 7 plusminus 2 zaken kan onthouden.

De oplossing voor een ‘stuck state’
/vastgelopen toestand?

Voor mij begon dat met fysiek iets anders doen.

Stap(pen) terug doen

Stap(pen) terug doen, brede blik, schouders recht en diep inademen, pffffff, ja ook uitademen, daar gaat het vastzitten gevoel ……..

Vraag/Behoefte/Verlangen

Vervolgens nagaan “Wat is mijn vraag/behoefte/mijn verlangen vanuit het hart?”.
Voldoende voor nu…. dank.…

Iets anders gaan doen

Iets anders gaan doen; een nachtje over slapen of de vraag aan de Guatemalteekse 'worry dolls' stellen ;)….

Het antwoord komt

Het antwoord komt op, vanuit je minder bewuste denken…

Een oprechte vraag wordt van binnen altijd beantwoord! 

Fysiek met mijn armen van recht voor me, focus, binnenkant handen tegen over elkaar, naar buiten bewegen met een groots gebaar en ademhaling, een paar keer en eindigen met beide handen op mijn borst helpt.


En wat als het bezig zijn met een probleem leidt tot 'een groot vraagteken'? Het cirkelen in rondjes.…? Moe zijn van het zelf doen.  Je zou willen dat je een expert of rolmodel kende, voor dit ‘aparte/rare/unieke’ probleem.

Dan helpt mij het proces dat Judith DeLozier modelleerde van de ‘native Americans’ en dat zij aanvulde met waarnemingsposities.

‘Actief dromen’ of ‘een geschenk uit de natuur’ noemde de Indianen dit.

Het gebruik van projecteren en aanspreken van minder bewuste processen is een meer Westerse beschrijving.

Contact met het grotere dat ons verbindt en door ons heen
Via beeld/klank/beweging laat horen en beleven, is een meer spirituele beschrijving.

Voor mij werkt het actiever vragen aan de omgeving (actiever dan een nachtje over slapen), als ik moe ben van mijn best doen, geen experts ken of experts niet beschikbaar zijn op dat moment, en ik wel vol verlangen ben naar een antwoord en graag mijn vraag neerleg bij ‘een ander’, zodat ik het los kan laten …. in vertrouwen…..


Inmiddels heb ik ontdekt dat het ook werkt in een stad en in een slaapkamer.  Vandaar mijn titel  ‘een geschenk uit je omgeving’.

Voorwaarden: een jouw bezighoudende probleem/vraagteken?

Vertrouwen in de natuur, de omgeving, het onbewuste, je creatieve geest.Een geschenk uit je omgeving/de natuur

1. Welke vraag blijft er bij je opkomen?

Word je bewust van wat je bezighoudt en formuleer een vraag. Je bewuste denken schakel je zo in als filter om het onbewuste proces te richten op datgene wat jou bezighoudt.
Hoe specifieker de vraag, hoe specifieker het antwoord.

2. Zero-state / Lege ruimte / Niet-weten

Ga in ‘ZERO state’ als de indianen, een ontvangende, ‘lege’ toestand van zijn en verwondering …. Volg met je aandacht je uitademing… Voel je voetzolen…Ervaar op de uitademing contact met de aarde via je voeten en centreer je lijf …. Via aandacht voor je lijf kom je gemakkelijker in het hier en nu,….

Je kunt door het met aandacht volgen van je uitademing, ook opmerken welke beweging, (het ronddraaien van je heupen); klank  (het horen van een bepaald instrument of gezang…)  of beeld/symbool opgeroepen wordt door die toestand van gecentreerd en in balans zijn, ‘in het hier en nu zijn’….

Laat een lege ruimte ontstaan in je zintuigen. Laat gedachten, beelden, geluiden, bewegingen naar de zijkant drijven en voel je zintuigen in de ontvangende stand komen, je ogen, je oren, je huid, je lijf, je neus, je mond ……. Een perifere blik (check door je 2 duimen omhoog met gestrekte armen recht voor je …. langzaam naar de zijkant te laten bewegen, blijf beide duimen zien) ontvangend voor datgene wat jou sterker maakt…

Voel je hart zich openen voor jouw vraag (leg eventueel je hand op je hart) en voor jouw omgeving…..

Herhaal de vraag … en ga rustig lopen in de omgeving ….. Mini stapjes binnenshuis.

3. Ontmoeting met een geschenk /symbool

Loop rond vanuit deze zero-toestand, ontvangend,….  Laat jezelf laten wennen aan ontvangend zien en niet kijken naar, ontvangend horen en niet gericht luisteren, ontvangend bewegen en voelen en ervaren ipv doelgericht bewegen, ruiken, proeven….

Tot je opeens tegens iets aan loopt, of je ogen getrokken worden naar, of je oren je laten stilstaan om te luisteren, je opeens iets ruikt/proeft….

Ontvang je geschenk, zouden de Indianen zeggen. Anderen wellicht dat je onbewuste een belangrijk symbool waarnam… Neem aan dat het symbool relevant is voor jouw vraag, probleem waarmee je begon en ga na wat in jou opkomt. (1e zelf positie)

De boodschap is meteen glashelder? Ga door naar 6. Of nog niet….dan naar 4.

4. Word het geschenk /symbool

Doe een stap in de richting van het geschenk en ‘word het geschenk’ (2e, ander positie).


Wordt die kiezelsteen waar je tegenaan liep, op die plek; wordt die scheur in dat prachtige gebouw; wordt de wind door de bomen; wordt dat blad.…

En ga als geschenk/symbool na ‘Wat zijn mijn kenmerken, wat kan ik….?’

En wat is je boodschap voor die persoon (jij) daar?.…

5. Relatie tussen geschenk /symbool en vraag

Ga zo staan dat je ‘jezelf met de vraag’ en ‘het geschenk/symbool ‘goed kunt observeren. (3e observator positie)


Merk wat de relatie tussen ‘jezelf met de vraag’ en de informatie vanuit ‘het geschenk’ aan nieuwe inzichten geeft….

6. Maak gebruik van het geschenk

Ga weer staan op de plek waarin je het geschenk ontmoette (1e positie) en verzamel alle ‘geschenken/inzichten’ uit stap 3, 4 en 5.


Hoe leidt dit tot een volgende stap bij jou? Hoe ga je hier gebruik van maken? (zie en hoor en voel jezelf die volgende stap zetten).


Hieronder kort een paar voorbeelden. Ik hoop dat jijzelf benieuwd geworden bent, en dit proces wilt ervaren. De ‘Zero state’ oefenen en rustig lopen als een Indiaan is een goed begin. En een goed vermogen om je te laten inspireren. Het zorgt dat de ‘lijnen open zijn’ met het collectieve onbewuste/de grote geest/de onderstroom… Ook bij vragen rondom team functioneren, organiseren, komen er antwoorden. Het verdiept de relatie tussen bewuste en onbewuste processen.  En bijna hoop ik voor jou dat je binnenkort ergens in vastloopt of een groot vraagteken ervaart, zodat je de kracht zelf kunt gaan ervaren.


Voorbeelden

Hieronder kort een paar voorbeelden. Ik hoop dat jijzelf benieuwd geworden bent, en dit proces wilt ervaren. De ‘Zero state’ oefenen en rustig lopen als een Indiaan is een goed begin. En een goed vermogen om je te laten inspireren. Het zorgt dat de ‘lijnen open zijn’ met het collectieve onbewuste/de grote geest/de onderstroom…

Ook bij vragen rondom team functioneren, organiseren, komen er antwoorden. Het verdiept de relatie tussen bewuste en onbewuste processen.  En bijna hoop ik voor jou dat je binnenkort ergens in vastloopt of een groot vraagteken ervaart, zodat je de kracht zelf kunt gaan ervaren.

De nieuwe heup

“Toen mij een nieuwe heup werd aangeboden, bleef ik een aversie voelen tegen het opnemen van zo’n glimmend onnatuurlijk  metalen ding in mijn lijf. Mijn vraag was


1)  Hoe kan ik mijn nieuwe heup verwelkomen? 


2) Zero-state nam ik aan in de bossen bij Groesbeek. 


3) Bij een plek, waar een vuur was geweest, werd mijn aandacht getrokken door een half verbrande boomtak en een half verbrande houten plank….. Ja dat was het geschenk!  Beide geven warmte, de plank was enkel door meer mensenhanden gegaan…. Zoals mijn metalen heup door mensen handen was gegaan… 


4) Als  metalen heup kwam de vele mensen bij me op, die bij mijn ontstaansproces betrokken waren: de ontwerper, de erts delver, de opmeter voor juiste vorm en maat, de vervoerder, …. etc. 


5) Het voorheen onmenselijke staal werd dankzij aandacht en inzet van vele mensen en het omvormen van wat ooit in de natuur gevonden was, een ‘menselijke’ vervanging,  


6) die ik dankbaar en ontspannen kon verwelkomen en toe kon laten in gedachten en daarna ontspannen in het echt.


Het ontspannen een ingreep ondergaan bevordert herstel blijkt uit onderzoek.

Vastlopen bij het schrijven

1) “Wat heeft mijn verhaal nu voor zin, iedereen heeft hetzelfde toch? Hoef je niet op te schrijven, niet origineel”.


2) In het voorjaar in het `Kronenburgerpark’.


3) De vele eenvoudige blauwe bloemen hadden een prachtig veld effect en lieten mij herinneren aan het belang van je laten horen, zodat je samen sterk kan staan”.
(zie foto bovenaan deze post). 


6) Ja juist de kracht van de herkenbare eenvoud liet me toen schrijven.

Hoe moet dat straks na de crisis?

1) Onrust nav de tijdelijke sluiting van vele zaken, ‘Hoe moet dat straks na de crises met al die ontwrichte systemen?’ Het antwoord kwam van binnen als een zwaar en negatief beeld van ineenstortende systemen.


2) Zero-state tijdens een wandeling langs de Waal. 


3) Het besef: Eerder kon ik hier niet wandelen, omdat het water te hoog stond. Nu wel, maar zie daar de bomen zijn zwart en doods, ineenstortend. Als het water je lang aan de lippen staat, is dit het effect dacht ik. Tot ik een blik over mijn schouder wierp en de zon op de bomen zag schijnen, Ik zag geen zwarte maar bruine bomen en daar een hele lichte groene waas.


4) De warmte doet ons goed. Warme aandacht is belangrijk en vertrouwen in onze herstelkracht, en geduld, geef ons de tijd..… merkte ik als boom.


5) Een voorbeeld van natuurlijke herstelkracht, als tegenwicht voor die ‘zwarte’ voorspellingen in statistieken zonder verwijzing naar groen blad, dat komt op zijn tijd…


6) de beelden van in water staande bomen en het beeld  van de bruine boom in de zon met zacht groen ontluikend blad, die beelden samen, dat herstelde mijn vertrouwen in de natuurkracht van levende wezens en systemen van levende wezens….”


Lichter ging ik verder.

Is dit wel geschikt?

1. Is dit verhaal over die indianen wel geschikt voor de Elektronische Eekhoorn? 


2) Het tijd nemen om in de zero-toestand te komen werkte al positief. Steeds weer het bijstellen van ‘denkend kijken en horen’ naar ‘leeg/open en ontvangend kijken en horen…’

 

Apart wat je dan ziet en hoort ook in je slaapkamer: verschillende vogels hoor ik; ha de grote pot nivea, niet invullen voor een ander; de radiatorplaten bijeengehouden door hoe ..wat precies… oh nee niet denken, terug naar zero-state..; hee een vogel nooit gezien op dat met stof beklede doosje…. en....  


3) de lamp, die rare, aparte lamp, lijkend op een vogel, zal een beperkte groep aanspreken en dat is prima,


4) via de lamp sprak de ontwerper tot mij, zijn enthousiasme en creativiteit); 5) enthousiasme bij een deel van de mensen. Resonantie bij een deel van de lezers is voldoende,


6) Dank voor jouw aandacht, dat je tot hier hebt gelezen en mooie geschenken toegewenst.

About the Author Anneke Meijer

Psychologe, NLP-trainer, provocatief coach, directeur IEP --- Introduceerde in 1981 – samen met Jaap Hollander – NLP in Nederland en is mede-oprichtster van het IEP. Zij geeft binnen het IEP NLP Practitioners- en Masterpractitionersopleidingen, een deel van de opleiding Provocatief Coachen, daarnaast coaching en supervisie. --- Zij is binnen het geheel van de IEP-opleidingen in belangrijke mate verantwoordelijk voor de samenhang van de diverse modellen en het algemene beleid. --- Zij ontwikkelde verschillende NLP-technieken o.a. de ‘I-Wonder strategie’ en het ‘Binnen-Buiten model’, tal van didactische NLP-oefeningen en is mede-auteur van ‘NLP in Nederland’ en het Nano Tech Power Deck. --- Lid van de Internationale NLP Leadership Summit

Leave a Comment: