Menu
  • Je bent nu hier:
  • Home »

Anneke Meijer

Psychologe, NLP-trainer, provocatief coach, directeur IEP

Introduceerde in 1981 – samen met Jaap Hollander – NLP in Nederland en is mede-oprichtster van het IEP. Zij geeft binnen het IEP NLP Practitioners- en Masterpractitionersopleidingen,  een deel van de opleiding Provocatief Coachen, daarnaast coaching en supervisie. 
Zij combineert in haar coaching NLP met provocatief en tevens met elementen uit de gedragstherapie, haar hypnotherapie en familieopstellingen opleidingen en talloze workshops tot een eigen mix.

Zij is binnen het geheel van de IEP-opleidingen in belangrijke mate verantwoordelijk voor de samenhang van de diverse modellen en het algemene beleid.

Zij ontwikkelde verschillende NLP-technieken o.a. de ‘I-Wonder strategie’ en het ‘Binnen-Buiten model’, tal van didactische NLP-oefeningen en is mede-auteur van ‘NLP in Nederland’ en het Nano Tech Power Deck.
​Anneke is hoofdtrainer van een van de IEP NLP-practitioners opleidingen en co-trainer van de NLP masterpractitionersopleiding.
Lid van de Internationale NLP Leadership Summit

Website Anneke Meijer

Jaap Hollander

Psycholoog, NLP-trainer, hypnotherapeut, schrijver, directeur IEP

Hij geeft NLP- en provocatieve opleidingen en workshops voornamelijk voor het IEP in Nederland en soms ook elders (variërend van Warschau tot Miami) .

Ooit, in de jaren tachtig, werkte hij op de opnameafdeling van een groot psychiatrisch centrum, waar hij vertrok om voor zichzelf een vrijere werkomgeving te scheppen.

Modelleerde o.a. effectieve trainers (presentatietechnieken), vitale tachtigers (gezond leven), Candomblè-priesters in Brazilië, topmanagers en provocatief therapeut Frank Farrelly.
Ontwikkelde onder meer MindSonar.

Hij schreef tien boeken, waaronder ‘NLP in Nederland’, ‘Essenties van NLP’ (20.000 verkocht) en ‘Provocatief coachen’. Zijn nieuwste boek is ‘Provocative Coaching, Making things better by making them worse’ (Crown House Publishing, UK).

Lid van de 'MindSonar Experts Group'.
IANLP Fellow Member Trainer
Lid van de internationale NLP Leadership Summit.

Website Jaap Hollander

Lucas Derks

Sociaal psycholoog, NLP trainer

Studeerde na de kunstacademie sociale psychologie. Was onderzoeker in musea, leraar creatieve vorming  en specialiseerde zich in de praktische toepassing van imaginatie-technieken.

Opleider van ondermeer psychotherapeuten, trainers, managers, mediators, onderhandelaars, conflictcoaches en tandartsen. 

Heeft met het door hem ontwikkelde 'Sociaal panorama model'  vooral buiten Nederland veel weerklank gevonden. Geeft in tal van buitenlanden les, waaronder Portugal, België, Frankrijk, Duitsland, Finland, Brazilië, Servië, Hong Kong, Rusland, Italië, Oostenrijk, Kroatië, Polen, Griekenland, Suriname, USA, Engeland, Hongarije, Malta en Nieuw Zeeland.

Schreef diverse NLP-boeken, waaronder ‘NLP in Nederland’ (samen met Jaap Hollander en Anneke Meijer), de roman ‘De postume colleges van Herman Blaas’, en ‘Essenties van NLP’ (samen met Jaap Hollander). Meest recente boeken: ‘Sociale denkpatronen: NLP en het veranderen van onbewust sociaal gedrag’ en ‘Clinical Experiments in Mental Space’.

Zijn nieuwste boek is Mental Space Psychology; psychotherapeutic Evidence for a New Paradigma.

Lid van de internationale 'NLP Leadership Summit'

Lucas is jaren een van de hoofdtrainers geweest van de IEP NLP-practitioners opleidingen.

Tegenwoordig is hij gasttrainer binnen de opleidingen, verzorgt een driedaagse over het Sociaal Panorama en is vooral actief met het onderzoeken en belang van Mental Space.

Website Lucas Derks

Anneke Durlinger
NLP-trainer en coach

Ziet NLP als ‘inner human resource management’ en als optimaal middel om tot zelfverwezenlijking te komen. Werkt al vele jaren binnen het IEP als NLP-trainer. Heeft een vanzelfsprekend vertrouwen in de kwaliteiten en het potentieel van mensen. Gaat uit van de aanname ‘Problemen doen zich pas voor als je de hulpbronnen hebt om ze op te lossen’.

Binnen het IEP geeft ze samen met diverse andere trainers en met een voortdurend enthousiasme verschillende trainingen, waaronder de NLP-practitionerstraining en ‘NLP voor trainers’.

Een van haar specialisaties is de toepassing van NLP in groepen (m.n. groepsrapport) vanuit het idee: ‘Zorg voor het grote geheel, door aandacht voor het kleine detail’. Schreef samen met Guus Hustinx het boek ‘Voorbij je eigen wijze’ over metaprogramma’s en ‘Handboek voor trainers, stappen ter verrijking’.

Lid van de Internationale NLP Leadership Summit
IANLP Fellow Member Trainer

Anneke is hoofdtrainer van een van de IEP NLP-practitioners opleidingen.

Website Anneke Durlinger

Guus Hustinx

Ingenieur, NLP-trainer, managementcoach en -trainer. 

Guus heeft ervaring als projectmanager en in directiefuncties. Maakte in 1994 de overstap naar begeleiding en training. Is partner in Intens, een bureau dat zich richt op de effectiviteit van teams en organisaties, zowel in de private als de publieke sector. 

Heeft zich gespecialiseerd in het toepassen van NLP bij teambuilding en verandertrajecten. Ontwikkelde ‘het Speelveld der verandering’, een systemisch model om de dynamiek in organisaties op te sporen en te veranderen.

Samen met Anneke Durlinger schreef hij het boek: ‘Voorbij je eigen wijze, effectief communiceren met metaprogramma’s in professionele relaties’.

Samen met Mieke Laarakkers schreef hij ‘Speelveld der verandering, de onzichtbare organisatie-dynamiek als hefboom’.

Is sinds het eerste begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van MindSonar.

Lid van de 'MindSonar Experts Group'.

Website Guus Hustinx

Mieke Laarakkers

Docent agogiek, trainer/coach, master-NLP

Mieke studeerde agogiek aan de HAN. Na haar topsportcarrière als handbalster werkte ze met groepen gehandicapten waarbij ze tegen de gangbare opvattingen in, vooral op zoek ging naar wat deze mensen wèl kunnen. Ze werkte als trainer bij de contractpoot van de Hogeschool Haarlem en werd in 2001 partner bij Intens. 

Zij studeerde NLP bij het IEP te Nijmegen waar zij haar masters behaalde. Zij volgde opleidingen in Familie-, organisatie- en systeemopstellingen opstellingen en werken met trauma’s bij onder meer het Hellingerinstituut, Inge Land, Mathias Varga von Kibed en Interakt.

Zij is co-acteur van ‘Ecologisch veranderen van organisaties, Speelveld der Verandering’.

Mieke is een ervaren bergsporter die deze ervaring in al haar trajecten integreert.

Website Mieke Laarakkers

Jeffrey Wijnberg

Psycholoog, psychotherapeut en schrijver

Jeffrey Wijnberg werkt als psychotherapeut in zijn eigen praktijk in Groningen, waar hij patiënten behandelt en provocatieve supervisie geeft.

Hij was een van de eerste psychologen in Nederland die een zelfstandige praktijk begon. Hij schreef meer dan 30 boeken over psychologische onderwerpen voor een algemeen publiek (waaronder enkele samen met zijn oude studievriend Jaap Hollander).

Boeken van zijn hand zijn onder andere ‘Horken en heksen’, ‘Dat moet ik nog een plekje geven’,  ‘Het anti-assertiviteitsboek’, ‘In het diepste van de ziel is niets te zien’, ‘Ik kijk dwars door je heen’, ‘Gekker dan gek’ en ‘De kunst van het kwetsen’ en 'Dagboek van een psycholog'.

Hij heeft een vaste column op maandag in ‘De Telegraaf’.

Website Jeffrey Wijnberg

Robert Dilts

M.A. in Behavioral Engineering

Is een van de belangrijkste ontwikkelaars van nieuw NLP-materiaal. Hij produceerde tal van nieuwe NLP-technieken en -principes op het gebied van therapie, coaching, gezondheid, leiderschap en spiritualiteit. Zijn NLP-’uitvindingen’, waaronder de ‘Logische niveaus’, de ‘Disney Strategie’ en ‘Reimprinting’ worden over de hele wereld onderwezen in NLP-practitioners- en vooral in NLP-masterpractitionersopleidingen.

Hij is als trainer betrokken bij NLP-programma’s in de USA, Canada, Europa, Zuid-Amerika en Azie en heeft verschillende belangrijke boeken over NLP geschreven, zoals ‘NLP, The Study of the Structure of Subjective Experience’, ‘Roots of NLP’, ‘Tools for Dreamers’, ‘Skills for the Future’, ‘Strategies of Genius, Volume I, II en III’, ‘From Coach to Awakener’  3x SuccessFactor Modeling: I Next Generations Entrepreneurs; II Generative Collaboration; III Conscious Leadership and Resilience.

Robert is betrokken bij de HCT Health certification Training en richt zich met Stephan Gilligan op 'Generative Change'.

Hij werkt al meer dan 30 jaar voor het IEP en komt eenmaal per jaar naar Nederland om nieuwe NLP-ontwikkelingen te presenteren.

Website Robert Dilts


Lucie Besselink

Docente psychologie, trainer, adviseur organisatie-adviesbureau

Het is haar vaste overtuiging dat mensen wel willen veranderen, maar dat ze niet veranderd willen worden. Bij ingrijpende veranderingen in leven of werk is het essentieel dat mensen met zichzelf en anderen in dialoog gaan, om bepalen wat de juiste keuzes zijn. Daarbij gaat het meestal niet om het vinden van het enige ware en goede. Over het algemeen is het een kwestie van afwegen: Wat is er voor mij belangrijk, en welk effect heeft deze keuze op mijn leven of op mijn omgeving?

Zij geeft trainingen in NLP, samenwerking, persoonlijke effectiviteit en presentatie, en is een personal coach voor managers en leidinggevenden die in een veranderende omgeving nieuwe wegen zoeken om hun functie vorm te geven. Ondersteunt mensen die van werk zijn veranderd of willen veranderen of dreigen vast te lopen in hun werk. Begeleidt mensen die willen re-integreren.

Website Lucie Besselink

Koos Wolcken

NLP-trainer, Speaking Circles® facilitator, adviseur en coach.

Heeft na onderzoekswerk op de universiteit jarenlang als consultant in het bedrijfsleven gewerkt. Heeft nu zijn eigen trainings- en coachingsbureau. Het is zijn missie veilige leeromgevingen te creëren waarin mensen ervaren en leren waar het echt om gaat bij relatiegerichte communicatie. Het idee van sponsorship, het goede in mensen zien en dat ondersteunen, is een leidend principe in zijn werk met individuen en teams.

Vanaf 2020 is Koos als gastdocent aanwezig in de NLP opleidingen. Samen met Jennet Burghard verzorgt hij de trainingen ‘Leiderschap, Identiteit en Visie’ en ‘Authentiek Presenteren met Relational Presence’.
Koos koos voor meer tijd en aandacht voor nieuwe projecten i.p.v. nogmaals een gehele NLP-practitioner training geven, ondanks zijn eigen plezier en betrokkenheid en de lovende feedback.

Koos Wolcken schreef samen met Jennet Burghard "Present" de essentie van authentiek presenteren, zie ook www.decirkel.net

Jennet Burghard

Bestuurskundige, trainer, coach

Heeft een doctoraal Bestuurskunde en vele andere opleidingen voltooid: NLP Master Practitioner, mBIT Master Coach, gecertificeerd leiderschapstrainer, Training Director Speaking Circles®, MindSonar® Trainer, Sociaal Panorama Consulent en Destination Coach®.

Verzorgt samen met Koos Wolcken voor Speaking Circles International het Europese programma. 

Heeft sinds 1998 haar eigen trainingsbureau en coachingspraktijk. Centraal in haar werk staat het begeleiden van individuen en teams bij veranderingen in zichzelf en in relatie tot hun omgeving. 

Schreef samen met Koos Wolcken het boek 'Present!' over 'relational presence' en authentiek presenteren.

Geeft MindSonar trainingen in Nederland, Polen Engeland en Latijns Amerika.

Website Jennet Burghard

Edo Koppelaar
Management- en organisatieadviseur.
Na zijn studie bestuurs- en organisatiekunde (RUL) werkte hij als organisatie-adviseur en managementtrainer voor organisaties zoals KPN, IBM, Belastingdienst, RIVM, provincies, adviesbureaus, gemeenten en ministeries. Hij werkte o.a.14 jaar als organisatieadviseur/-trainer bij Kern Konsult en laatstelijk 6 jaar bij een ministerie als management-adviseur. Tegenwoordig is hij ZZP'er vanuit Santpoort-Noord. Hij verzorgde 20 jaar lang de training Anders Adviseren bij het IEP en is gastdocent in de NLP-practitionersopleiding van het IEP.


Judith Warmerdam
Bedrijfseconoom, trainer & coach op het gebied van communicatie, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

Studeerde bedrijfseconomie en startte haar loopbaan in het bankwezen. Kwam  tot de ontdekking dat ze goed is met cijfers, maar dat voor haar de menselijke factor veel meer op de voorgrond mag staan.

Heeft zich sinds 2003 ontwikkeld tot  trainer op het gebied van communicatie en persoonlijke ontwikkeling.  Grootste passies zijn het geven van NLP Trainingen en het begeleiden van Trainees en Young Professionals in hun talentontwikkeling. Teamontwikkeling volgt daar kort achter.

Het beste uit mensen naar boven halen, is waar het haar om gaat. Ze doet dit op een persoonlijke, praktische manier.

Is Senior Trainer bij The Boost Factory.

Judith is hoofdtrainer van een van de IEP NLP-practitioners opleidingen.

Website Judith Warmerdam

Phil Jeremiah IV

Provocatief trainer, psychotherapeut

Van huis uit maatschappelijk werker. Volgde opleidingen in de Ericksoniaanse hypnotherapie, NLP, cognitieve gedragstherapie, korte strategische psychotherapie en provocatieve therapie.

"A world class exponent of Provocative Change, Thought Provoking Dialogue and Playful Change."

Was bij de eerste lichting leerlingen van provocatieve grondlegger Frank Farrelly, samen met Jaap Hollander, Jeffrey Wijnberg en Anneke Meijer.

Werkt  als therapeut en trainer in Londen en Birmingham.

Is als 'future author' bezig met een boek getiteld: 
Planet Zobboff, quantum physics, provocative therapy, laughter, love, peace, the universe and all. An advanced introduction for beginners. Volume I’.

Website Phil Jeremiah


Chris Minne

Organisatiepsycholoog

Begon als extern organisatiepsycholog bij diverse bedrijven, waar hij HR development services en management training verzorgde. Was daarna Personnel Development Manager in een multinational ICT high-tech company .
Ging verder als Sales Director van een winkelketen met 70 winkels in Belgie and Luxemburg .
Is nu directeur van 'Enable', dat diverse organisatie-ontwikkelings diensten levert.

Missie: 'To contribute in a ecological way to the development of heart intelligence and enhanced consciousness in business environments, enabling people to perform impeccably in a sustainable way".

Is sinds het eerste begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van MindSonar.

Lid van de 'MindSonar Experts Group'.

Website Chris Minne

Ingeborg van der Oord

Registerpsycholoog Arbeid en Organisatie, trainer, adviseur, teamcoach en personal coach 

Studeerde provocatief coachen bij het IEP (in 2010 - level 2 - gecertificeerd), volgde een opleiding organisatiecoach en bestudeerde de 'Deep Democracy'. Werkt dagelijks met teams en groepen om de verbinding te versterken tussen organisatie, elkaar en het eigen vakmanschap.

Houdt zich bezig met vragen als: "Hoe creëer je een context voor zelforganiserende professionals waarin zij hun regelruimte en handelingsvrijheid goed kunnen benutten?" en "Zijn we nu een zelfsturend of een zelforganiserend team? Deze begrippen worden in organisaties en vakbladen dwars door elkaar heen gebruikt." 

Is uitvoerend directeur van vergaderlocatie Graansilo Wehl.
(Anders vergaderen, gewoon samen even je hoofd boven het maaiveld uit steken!)

Website Ingeborg van der Oord

Anne van Stralen

Gezondheidszorgpsycholoog en communicatietrainer

Begonnen in 1990 in de verslavingszorg waar motiverende gespreksvoering vandaan komt. 

Combineert motiverende gespreksvoering met gedrags-, oplossingsgerichte- en provocatieve therapie en coaching, Heeft een sterke focus op arbeidsgerelateerde problemen en gewoontegedrag.
De training motiverende gespreksvoering ontwikkelde zij samen met Sergio van der Pluijm.

Naast het werken in haar praktijk als eerstelijnspsycholoog, werkt ze als trainer op het gebied van communicatie voor uiteenlopende doelgroepen.

Haar ervaringen deelt ze graag. Het werken met zoveel verschillende mensen is wat haar zelf óók motiveert:
“Vloeiende communicatie voelt en klinkt als muziek!”

Website Anne van Stralen

Wilbert Molenaar

Coach en trainer

Heeft  vele duizenden uren internationale coach ervaring met individuele klanten zowel privé als in het bedrijfsleven.

PCC accreditatie binnen de ICF
ICF geaccrediteerd Diploma Coaching & NLP Supervisie
Master Trainer NLP
Master Trainer mBIT
Master Coach mBIT
Fellow Member Trainer bij IANLP.

Website Wilbert Molenaar