Menu

De macho test: Ideeën aanreiken aan iemand die alles al weet

Door Koen Lucas/Shelle Rose Charvet. Koen Lucas vatte van een audio-boek van Shelle Rose Charvet samen, over het overtuigen van sceptici.


Suggesties in plaats van stellingen

Om tot sceptici door te dringen, kun je beter een vrijblijvende suggestie dan een harde stelling neerzetten. Roep nieuwsgierigheid op. Poneer niets, maar suggereer of vraag!


Voorbeelden:

 • Het is niet aan mij om te zeggen hoe dat moet …
 • Alleen jij kunt bepalen welke woorden je gebruikt …
 • Zoals je weet …
 • Zoals iedereen weet …
 • Hier is een suggestie die je misschien kunt overwegen …
 • Mag ik je wat informatie geven?
 • Ik ben benieuwd wat jij hier van vindt, …
 • Ik zou graag willen weten of …
 • Ik weet niet of je er wat in ziet, maar ik wil graag jouw mening weten.
 • Ik vroeg me af wat jij ervan zou vinden als …

De macho-test

Macho´s weten alles al wat er te weten valt, hebben geen problemen en zijn perfect in alle opzichten. Problemen worden door anderen veroorzaakt.Charvet onderwerpt elke tekst of presentatie aan de macho-test, om scepsis te vermijden. De test bestaat uit de volgende vragen: Heb ik ergens in deze tekst gezegd of geïmpliceerd dat...

 1. Ik iets weet wat jij niet weet?
 2. Jij niet volledig perfect bent in alles wat je doet?
 3. Jij een probleem hebt.
 4. Iemand anders belangrijker is dan jij?

Elke tekst waarvoor niet op alle vragen met een volmondig “nee” geantwoord kan worden, zakt voor de macho-test en moet geherformuleerd worden. Dat gaat als volgt (nummers verwijzen naar de macho-vragen):

 1. Zoals jullie allemaal weten … / Zoals iedereen weet …/ Hier is niks nieuws aan … (en dan volgt de informatie waarvan je denkt of weet dat die nieuw is voor je gehoor).
 2. Ik weet zeker dat jullie dit allemaal al eens gedaan hebben … (en dan volgt datgene waarvan je vindt dat ze het beter kunnen doen).
 3. In sector X hebben ze probleem Y. Hoe hebben jullie dit probleem in het verleden opgelost? (je impliceert dat het probleem al is opgelost. Als dat niet zo is, zijn zij de partij die dat aan de orde stellen en dan is er ruimte om erover verder te praten.
 4. Gewoon niet doen, d.w.z. niet suggereren dat iemand anders belangrijker is.

Gezond Verstand-check

Hoewel we er allemaal vanuit gaan dat we een flinke dosis gezond verstand hebben, denken we allemaal net even anders en hebben we allemaal net even een ander referentiekader, andere kennis en ervaring. Vraag daarom een ander om jouw tekst of presentatie door te nemen om erachter te komen of die voor een willekeurige lezer of toehoorder logisch en helder is.

Degene die de check uitvoert, beoordeelt de tekst of presentatie automatisch vanuit de 2e positie, maar moet dat ook vanuit de 3e positie doen, met als centrale vraag: “Wat zegt dit over de relatie tussen schrijver/presentator enerzijds en de lezer/toehoorder anderzijds?”About the Author Librarian

Librarian is geen auteur. Librarian is een administratieve service die artikelen uit de IEP bibliotheek op deze site beheert. Wil je contact opnemen met de auteur? Kijk dan bovenaan het artikel, daar staat de naam.

Leave a Comment: