Menu

Clientenfolder MindSonar 2012

Auteur: Jaap Hollander

Beschrijving: Dit document (MS Word, .doc) is bedoeld als algemene voorlichting voor cliënten en opdrachtgevers die geïnteresseerd zijn in MindSonar of die binnenkort een MindSonar profiel gaan maken. Het document staat in .doc vorm op de site, zodat MindSonar gebruikers het gemakkelijk kunnen aanpassen met hun eigen logo, eigen teksten e.d.

Artikel: Clientenfolder MindSonar 2012

 

=========================

De denkstijltest

Wat is het?

Uw manier van denken bepaalt in sterke mate hoe u zich voelt en hoe u handelt. Dat geldt voor individuen, maar ook voor teams en organisaties. MindSonar® is een methode waarmee denkstijlen gemeten kunnen worden: een soort röntgenapparaat voor het menselijk denken. MindSonar meet niet wat u denkt, maar hoe u denkt. MindSonar brengt uw persoonlijke denkstijl – of die van uw team of uw organisatie – in kaart.

Wat doet het?

MindSonar legt u vragen en keuzes voor. Zo zoekt het naar patronen in hoe u denkt. Van die patronen maakt het grafieken en rapporten. Bovendien meet het hoe lang u over het beantwoorden doet (de reactietijd). MindSonar geeft uw manier van denken weer in dertien facetten of dimensies, ook wel ‘metaprogramma’s’ genoemd. Samen geven ze een duidelijk beeld van uw persoonlijke, unieke denkstijl.

Wat wordt hier bedoeld met denken?

Met het woord ‘denken’ doelen we niet alleen op uw gedachten maar ook op wat u voelt en wat u doet. Denken, voelen en doen hangen in sterke mate met elkaar samen. Hoe u denkt bepaalt wat u opvalt en wat u ontgaat: uw denkstijl zet als het ware een filters voor wat u in uw omgeving ziet en hoort. Uw denkstijl bepaalt uw filters en uw filters versterken uw denkstijl. Deze wisselwerking tussen denken en waarnemen bepaalt wat u voelt. Die drie dingen samen (wat u denkt, wat u waarneemt en wat u voelt) bepalen op hun beurt hoe u in een gegeven situatie handelt.

We gaan er overigens van uit, dat u in verschillende situaties heel verschillend kunt denken. Op uw werk bijvoorbeeld, denkt u misschien heel anders dan wanneer u met uw hobby of uw kinderen bezig bent. Daarom meet MindSonar altijd uw denkstijl voor een bepaalde situatie.

Samenhang tussen denken, waarnemen, voelen en doen

Wat wordt er precies gemeten?

Dit zijn de dertien aspecten van uw denken (technische termtaprogramma´s) die MindSonar in kaart brengt:

 1. Proactief of reactief?
  Ben ik meer een doener of een denker? Neem ik snel initiatief of overweeg ik eerst verschillende kanten van de zaak?
 2. Naartoe of weg van?
  Word ik geleid door de doelen die ik wil bereiken? Of wil ik vooral problemen oplossen en moeilijkheden voorkomen?
 3. Interne of externe referentie?
  Ga ik af op mijn eigen normen en waarden of ga ik op anderen af om te weten wat goed of fout is?
 4. Opties of procedures?
  Denk ik meer in keuzemogelijkheden of denk ik meer in stappenplannen?
 5. Voldoet wel of voldoet niet?
  Richt ik mijn aandacht op wat er goed gaat en wat er klopt of richt ik mijn aandacht op wat er niet goed gaat en wat er niet klopt?
 6. Controle binnen of buiten zelf?
  Heb ik het idee dat ik mijn omgeving bepaal, of denk ik dat mijn omgeving mij bepaalt?
 7. Handhaving, ontwikkeling of verandering?
  Houd ik van stabiliteit, houd ik van geleidelijke verandering of houd ik van snelle verandering?
 8. Globaal of specifiek?
  Denk ik in grote lijnen of let ik op de details?
 9. Mensen, activiteiten of informatie?
  Wat vind ik het belangrijkste? Relaties, handelingen of gegevens?
 10. Concept, structuur of gebruik?
  Ben ik meer bezig met de essentie, met de samenhang of met de toepassing in de praktijk?
 11. Samen, nabijheid of alleen?
  Houd ik van hechte samenwerkingsverbanden, van lossere teams of doe ik het liever helemaal alleen?
 12. Heden, verleden of toekomst?
  Op welke van deze drie tijdsfactoren ben ik het meest gericht?
 13. Visueel, auditief of kinesthetisch?
  Denk ik meer in beelden, meer in geluiden of meer in gevoelens?

Maatstaven

Daarnaast meet MindSonar

 1. Wat voor soort criteria (maatstaven) u in de betreffende situatie gebruikt, d.w.z. wat u in die situatie belangrijk vindt; waar het u om gaat.
 2. Welke criteria voor u het belangrijkst zijn, d.w.z. in welke volgorde uw maatstaven voor u staan.
 3. Wat voor type maatstaven het zijn.

About the Author Librarian

Librarian is geen auteur. Librarian is een administratieve service die artikelen uit de IEP bibliotheek op deze site beheert. Wil je contact opnemen met de auteur? Kijk dan bovenaan het artikel, daar staat de naam.

Leave a Comment: