Menu

Casus Janneke Swank: De toekomst lacht me toe

Elementen: geïnspireerd/in flow raken; spiritual renewal proces van Dilts & McDonald


Hij zat nog maar net in een houding waarbij de rugleuning van de stoel overbodig was, toen hij zei dat hij vast zat en geen stap vooruit kwam. Waarmee? Met inspiratie. ‘Ik wil dat zo graag hebben en ik kan het ook hebben, maar ik kan het niet vasthouden, het is gewoon nog te zwak.’
David Jan was op latere leeftijd (zo noemt men dat als je 40-plus bent) gaan studeren. Theologie. En tijdens die studie en de stages was hij een paar keer bij me geweest en hadden we dankbaar gebruik gemaakt van NLP om zijn ‘preekangst’ te veranderen in een geïnspireerd gevoel met de gedachte: ik wil dit en ik mag het. Dat was goed gelukt. Maar die inspiratie…….’Het lijkt wel of ik de spirit, de echte spirit mis, of in ieder geval niet kan vasthouden en ik zie dan ook de toekomst somber in, want zonder die spirit….’
Wat hij onder spirit verstond? ‘Een gevoel van stroom door me heen, van boven en dan door mijn hele body en zo naar buiten, de flow, ja, in de flow zijn.’
En hoe hij dat zou weten? ‘Dan heb ik een gevoel van één zijn met alles, dan heb ik geen gedachten over mezelf, ik ben mezelf en ik ben er gewoon, het voelt als meegenomen worden met stromend, lekker warm water.’
Het klonk duidelijk en toch wilde ik naar meer zintuigspecifiek, wat een hele stap is vanuit een spirituele ervaring. Maar…..met NLP is het nooit lang ploeteren. Gewoon eerst gedissocieerd naar het doel kijken en dan er in stappen, helemaal associëren en dan beschrijven wat je voelt, denkt en hoe dat naar buiten uitstraalt. ‘De klank van mijn stem,’ zei hij toen, ‘die is anders, lager, voller, zo…..’ en hij liet het horen. ‘En ik voel hoe ik sta, toch met twee voeten op de grond, alleen niet begrensd door mijn huid, maar ruimer, en ik ben er, ik heb verder geen gedachten, alleen er zijn, ja, dit is het helemaal.’ Hij bleef nog even rustig staan en iemand met bijzondere gaven had vast wel iets om hem heen gezien.
Of er nog nadelen waren? ‘Nee, als ik zo op de preekstoel kan staan, ja, dit wil ik echt, dit is de spirit die ik bedoel.’

Spirit, tools of the spirit, die woorden kwamen steeds weer bij me boven. ‘Tools of the spirit’ is het boek van Robert Dilts en Robert McDonald en in 1995 was ik bij hun workshop van het IEP met dezelfde titel en hier werden we o.a. getraind in het hebben, houden en versterken van spirituele ervaringen. Dilts en McDonald beschreven toen spirit als een toestand van harmonie met het grotere geheel, een grotere alomvattende ‘mind’, God, de naam doet er niet toe. En we leerden er een mooi proces: ‘spiritual renewal proces.’ Een andere term die ik gehoord heb is compelling future’. Het doel is het versterken van de motivatie voor het bereiken van een doel, het versterken van een overtuiging of een vermogen, meer vertrouwen krijgen in eigen kunnen of in het algemeen meer vertrouwen krijgen in de toekomst.

Er zijn negen plaatsankers nodig en nogal wat tijd om het uit te leggen en de plaatsen te ankeren. Drie voor de eerste positie (heden, verleden en toekomst), drie voor de tweede en drie voor de derde positie. De tweede positie ligt links en de derde rechts van de eerste.

2e toekomst                          1e toekomst                        3e toekomst

2e heden                               1e heden                            3e heden

2e verleden                           1e verleden                            3e verleden

 

De cliënt begint op de 1ste positie heden en associeert in een state die past bij wat er nu is en waar cliënt meer van wil (waar hij of zij naar verlangt). Dit was voor David Jan niet moeilijk, hij kon de geassocieerde doeltoestand weer oproepen.
Laat cliënt kijken naar de 1ste positie toekomst en beschrijven  hoe cliënt daar zichzelf ziet. Leg uit dat ‘het gewenste’ steeds sterker wordt door stap voor stap naar voren te lopen en laat het dan gebeuren.
Laat associëren in de 1ste positie toekomst en dan cliënt laten omdraaien en naar zichzelf kijken in het heden, de ‘cliënt daar’, die zover nog niet is. Vraag aan cliënt welke boodschap hij of zij heeft voor de ‘cliënt daar’ en laat deze uitspreken. Ga na of de boodschap overtuigend en congruent klinkt, zo niet, dan herhalen of veranderen tot dit wel het geval is.
De boodschap van de David Jan van de toekomst was: ‘het is zo goed, kom maar.’

Dan gaat cliënt terug naar de 1ste positie heden en ontvangt de boodschap van zichzelf daar vanuit de toekomst. Vraag welk effect dit heeft op het gewenste en hoe dit is toegenomen (soms is het handig om met cijfers te werken).
Cliënt kijkt nu naar de 2de positie toekomst en gaat na wie er in de toekomst getuige is van wat hij of zij heeft bereikt (in de toekomst). Met deze persoon associëren en nagaan welke boodschap hij of zij heeft voor de cliënt daar in het heden. Als de boodschap congruent en overtuigend klinkt gaat cliënt terug naar de 1ste positie heden en ontvangt de boodschap.
Dit was: ‘ik wist allang dat je het kon’ (zijn vrouw was degene op de 2de positie).
Daarna is de 3de positie toekomst aan de beurt. Hier is de cliënt een vriendelijke observator.
De boodschap was: ‘hij doet het geweldig, er is geen enkele belemmering meer.’

Dezelfde manier achtereenvolgens toepassen voor de 2de positie heden (‘ga er voor, je kan het!’), 3de positie heden (‘zo te zien is het geen enkel probleem voor je.’), 1ste positie verleden (‘dat is wat ik echt wil’), 2de positie verleden (‘volg je hart’) en 3de positie verleden (‘als je echt wil, houdt niets je tegen’).
Tenslotte op de 1ste positie heden de boodschappen nog eens ‘horen’ en nagaan wat het effect is.
Hij stond stil, heel stil, met opgeheven hoofd, ogen dicht en de armen een beetje zijwaarts met de handpalmen omhoog en glimlachte. ‘Wow’, zei hij, ‘dit is wat ik flow noem en het is alsof de toekomst me toelacht, me lokt.’

Het was nog maar een kwestie van even ankeren om het weer te kunnen oproepen en met een future pace voor verschillende tijdstippen in de toekomst was het proces afgerond.

Een mooi proces, een echte ‘tool voor de spirit.’
Ik geef toe: er zijn wellicht eenvoudiger methoden die hetzelfde doel bereiken, zoals de circle of excellence, maar ja, voor de NLP-er is een beetje afwisseling goed voor de eigen spirit en die hebben we toch ook nodig.

About the Author Janneke Swank

Janneke overleed op 7 november 2017. --- Met haar verloren wij een bevlogen NLP-collega en vriendin. --- Zij paste NLP toe in haar coachingspraktijk, op een zuivere, betrokken wijze. Ze was tot 1984 werkzaam als fysiotherapeut. Haar interesse ging toen al meer en meer uit naar de ‘mens achter de klacht’. --- Opleidingen: psychosomatsische fysiotherapie, NLP-practitioner en -master bij het IEP, certificaat NLP-trainer, certificaat Health Practitioner NLP en Destination therapist. ---Voerde jarenlang praktijk onder de naam ‘Mind the Body’ waar patiënten met psychosomatische klachten dankbaar gebruik van maakten. --- Gaf trainingen NLP bij het IEP en aan collega-therapeuten en bij de SETH.

Leave a Comment: