Menu

Casus Janneke Swank: Blind vertrouwen

Elementen: werken met klant wiens ogen niet zien (blind); auditieve swish; “Weet je wat een gedachte is”; “Hoe weet je lijf dat het ..(gevoel) spanning moet maken?”; “Hoe weet jij dat je daarna denkt?”


Het eerste telefonische contact gebruikte hij om al heel wat te vertellen over zijn probleem en zo hoorde ik dat hij gepest was op het werk, al een paar maanden in de ziektewet ‘zat’ en dat hij alleen woonde en op zoek was naar ander werk met behulp van een re-integratiebureau maar dat hij nog veel last had van spanningen, van een druk op zijn borst, hoofdpijn en slaapproblemen. Daardoor voelde hij zich moe en kon hij zich maar moeilijk concentreren. Ik luisterde en merkte dat mijn brein al druk op zoek was naar een mogelijke interventie, wat zonder te weten wat iemand wil nogal doelloos is. Het traumaproces? Een van de vele mogelijkheden van het sociaal panorama?

We maakten een afspraak en ik vertelde wat het adres is van de praktijk en toen zei Mark dat het hem wel zou lukken om er te komen, maar wel met een begeleider, want, zei hij, ik ben blind.

Meteen ging mijn brein in een hogere versnelling. Hoe, wat, welke interventie zou mogelijk zijn voor Mark? Hoezo traumaproces met een dubbele dissociatie? Hoe doe je dat als het visuele kanaal niet beschikbaar is? En is dat wel zo?

Mark zat met zijn rug tegen de leuning en zijn armen op zijn schoot op de stoel zodat het leek of hij zich op zijn gemak voelde. Net als bij mijn andere cliënten wilde ik ook van hem weten hoe hij zijn probleem ‘doet’ en ik vroeg hem of hij wist wat een gedachte was. De meeste mensen hebben even tijd nodig om het antwoord te vinden en als ze niet verder komen dan ‘dat wat je denkt’ of ‘een elektrische activiteit in het brein’ of ‘het product van je herinneringen’ of soms ‘dat je praat tegen jezelf’, vraag ik of ze willen denken aan een hond. Die roze olifant heb ik ingeruild.

Ze knikken dan en dan vraag ik hoe ze weten dat ze aan een hond denken. Het antwoord is dan: ‘Omdat ik hem voor me zie,’ of een variatie daarop. Mark reageerde anders op die vraag. Hij boog voorover en met zijn handen gaf hij de contouren aan van een hond en hij zei dat het een hond was met lange zachte haren. Toen vroeg ik hem: ‘Hoe weet je lijf dat het spanning moet maken?’ Hij antwoordde onmiddellijk: ‘Omdat ik denk aan die pesterijen.’ En op mijn vraag hoe hij wist dat hij daaraan dacht zei hij dat hij die stemmen dan hoorde en wat er gezegd werd en dat het allerlei rotopmerkingen waren en hij wees met zijn vinger in de richting van de bron, zoals hij dat ervoer.

Het werd tijd om te vragen naar zijn doel en zijn antwoorden: ‘geen last meer van’ en ‘niet meer zo gespannen zijn…’ en ‘dat zij respect voor me moeten krijgen’ lieten me lekker oefenen met de vormvoorwaarden. Uiteindelijk kregen we zijn doel duidelijk: ‘me weer lekker in mijn vel voelen, lekker slapen, energie hebben en zin om weer te werken.’ Na het toetsbaar maken en de ecologiecheck vroeg ik wat hem tegenhield en ik realiseerde me dat dit een overbodige vraag was. ‘Die stemmen, die zitten me dwars,’ zei hij.

Een mooi begin van de therapie vind ik het ‘kijken naar de doeltoestand’ en zo voor je zien hoe je het wil. Dat is letterlijk het doel voor ogen hebben. Mark deed zijn best en zei dat hij dat wel kon zien. Ons brein staat voor niets. Het associëren in de doeltoestand ging makkelijker en toen hij met opgeheven hoofd en een rustige adem aanwees waar zijn gevoel van ‘lekker in mijn vel’ zat maakte hij met zijn andere arm een zwaaibeweging en zei:  ‘Ik stuur die stemmen gewoon weg als ik ze hoor.’ Die beweging wilde ik onthouden om te gebruiken bij de ‘auditieve swish’ want die interventie leek me de meest doeltreffende. En wat hij dan wel dacht? ‘Ik ben ik,’ zei hij na een korte aarzeling.

De auditieve swish, aangepast voor Marc.

Procedure: Schuin gedrukt staat dat wat de NLP-er tegen de cliënt zegt.

1. Het vinden van de oorzaak:

 • Denk aan de stemmen waar je last van hebt

Break state:

 • Wat is je telefoonnummer achterstevoren?

2. Het creëren van een goed zelfbeeld:

 • Stel je voor dat er voor je een prachtige Mark komt te staan die je oprecht vertelt: ’Ik voel me goed over mezelf’.
  Deze prachtige Mark is niet perfect, maar klinkt zoals jij zou klinken wanneer je anders zou zijn en de problemen die je nu hebt al had opgelost.
  Deze prachtige jij is vertrouwd, vindingrijk, heeft gevoel voor humor en op die manier klinkt zijn stem.

3. Break state:

 • Wat is je telefoonnummer achterstevoren?

4. Het veranderen van de nare geluiden (de stemmen):

 • Als je begint om het eerste woord van de nare stemmen te horen, trek je de stekker uit een denkbeeldige platenspeler en hoor je alleen hoe het begin van de nare woorden steeds langzamer gaat draaien en langzaam verdwijnt en met je arm stuur je ze weg.
 • Op hetzelfde moment hoor je de stem van de prachtige Mark steeds sneller draaien en sterker worden. De stem komt van voren en zegt oprecht: ‘ik voel me goed over mezelf’.
  Hoor deze prachtige woorden op je af komen en je hoofd omringen en hoor hoe ze weerklinken alsof je hoofd zich in een grote klok bevindt.
 • Hoor nu het geluid van een golf in de oceaan die deze prachtige woorden volledig overstemt‘ (de break state)

5. Herhaal punt 4 eerst drie keer langzaam en daarna drie keer snel. Maak er gebaren bij. (Ik liet Mark het gebaar maken dat hij al had gemaakt.)

6. Onbewuste herhaling

 • Wanneer je dit alles al duizend keer gehoord had, en met je arm duizend keer gedaan had, hoe zou het dan nu klinken?
 • Hoe vaak heb je dit nu al gehoord?

7. Testen:

 • Wat gebeurt er nu wanneer je probeert de stemmen te horen waar je last van had?
  Als de reactie goed is, is het proces voltooid.
  Als er nog steeds een ‘oude’ reactie is, dan vragen naar de positieve intentie en het hele proces herhalen.
  Gebruik van het woord ‘proberen’ impliceert dat het moeilijk is en dat is hier de bedoeling.

8. Stabiliseren:

 • Als deze woorden van de Mark zoals je wilt zijn, duizend keer zouden worden vermenigvuldigd en in concentrische cirkels om je heen zouden worden verspreid, in je verleden, je heden en je toekomst, op je afkomend als een koor van stemmen, hoe zou dat allemaal aanvoelen?

9. Onbewust stabiliseren::

  • En je kunt bedenken hoe je zult doorgaan deze veranderingen te ervaren, vanavond, morgen, alle dagen en nachten, weken en maanden en jaren die nog komen.

Copyright © 2001 van Robert D. Mc Donald
Mind the Body, Janneke Swank © 2002, aangepast.

Mark had een diepe rimpel tussen zijn wenkbrauwen toen ik begon en na een aantal swishes veranderde de rimpel in een glimlach terwijl zijn beweging automatisch tot stand kwam. Ik zag bij het testen (punt 7: wat gebeurt er als je probeert om aan die stemmen te denken) dezelfde big smile en dezelfde beweging en dat was nogal een verschil met zijn uitdrukking die hij had voordat we begonnen.

Het is een mooi proces en je kan er blind op vertrouwen.

Janneke Swank

Meer lezen over de vele toepassingen van NLP?
Bestel het boek: Hoe je met NLP……..!

About the Author Janneke Swank

Janneke overleed op 7 november 2017. --- Met haar verloren wij een bevlogen NLP-collega en vriendin. --- Zij paste NLP toe in haar coachingspraktijk, op een zuivere, betrokken wijze. Ze was tot 1984 werkzaam als fysiotherapeut. Haar interesse ging toen al meer en meer uit naar de ‘mens achter de klacht’. --- Opleidingen: psychosomatsische fysiotherapie, NLP-practitioner en -master bij het IEP, certificaat NLP-trainer, certificaat Health Practitioner NLP en Destination therapist. ---Voerde jarenlang praktijk onder de naam ‘Mind the Body’ waar patiënten met psychosomatische klachten dankbaar gebruik van maakten. --- Gaf trainingen NLP bij het IEP en aan collega-therapeuten en bij de SETH.

Leave a Comment: